04.03.2019 | Felleskjøpet

 Fabrikken er et praktisk rettet forsknings- og utviklingsprosjekt som er støttet av Innovasjon Norge.

- Målet er å lage torvfrie produkter av norske resirkulerte råvarer og inkludere disse i en verdiøkende sirkulær økonomi, forteller styreleder i Nordic Garden, Roy Bonnegolt.

Tradisjonelle restprodukter omgjøres til torvfri jord.  

Produktet som produseres ved det nye anlegget, består av kompost fra hage, kornavrens og rester av cellulosemasse. 

- Dette er et samarbeidsprosjekt hvor hagekompost fra Trøndelag, cellulosemasse fra Follafoss og kornavrens fra Felleskjøpets kornmottak i området blandes og trommelkomposteres ved en nybygd fabrikk på Innherred Renovasjons område i Skjørdalen, forteller daglig leder i Innherred Renovasjon, Geir Tore Leira.

Ut i forbrukermarkedet

 Ambisjonen med produksjonen er å finne frem til et produkt som er godt nok til å bruke i hagen.

 -  Vi jobber selvfølgelig for at dette skal bli et produkt den vanlige forbruker vil benytte seg av. Vi ønsker å ta fram et alternativ til torvbasert jord for den norske hageentusiasten og målsettingen er at disse nye produktene vil være ute på markedet allerede i 2019, sier Roy Bonnegolt.

Produktet skal i første omgang selges i Felleskjøpets butikker.

Redusere co2-utslipp

 Målet med prosjektet er å ta større ansvar for strømmene av biomasse som kommer som en konsekvens av at nordmenn blir stadig flinkere til å resirkulere.

 - Ved å ta fram nye produksjonsmetoder, bruke norske råvarer og utnytte tilgjengelig kompetanse i Trøndelag, vil dette prosjektet være med på å redusere Co2-utslippene og dermed bidra til at vi kan nå klimamålene som er satt i Parisavtalen, sier Bonnegolt.

Produksjonen av torv slipper i dag ut CO2 og metan, og klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen erklærte i fjor høst at torv slik det produseres i dag skal utfases innen 2025.