For første gang har Felleskjøpet solgt rosa rundballeplast, og det med en mottakelse over all forventning. Støtten fra norske bønder og engasjementet i samfunnet for øvrig har vært overveldende.

– Det er tydelig at brystkreftsaken er noe som er nært for mange, og en sak norske bønder har ønsket å støtte. Kampanjen har vært en stor suksess fra dag én, og jeg vil gi en stor takk til alle som har sluttet opp om kampanjen og bidratt både til oppmerksomhet rundt saken og det norske landbruket. Under messen vår Bedre Landbruk 2016 satte vi sluttstrek for i år med overlevering av kr. 300 000,- til Brystkreftforeningen, sier John Arne Ulvan, konsernsjef i Felleskjøpet Agri.

For hver rull med rosa rundballeplast eller -nett som ble solgt gikk 30 kroner til brystkreftforskning. Bidraget er jevnt fordelt mellom bonden, Felleskjøpet og Trioplast/Tama.

287 mediesaker og 1000 bilder

Felleskjøpet hadde som mål å skape en «snakkis» med denne kampanjen. Oppsummeringen teller nær 1000 bildebidrag i Instagram-konkurransen #rosaballer og 287 mediesaker. I en nylig gjennomført undersøkelse* svarte 7 av 10 respondenter at de har sett rosa baller, og 8 av 10 visste hvorfor ballene var rosa.

– Tallene er en gledelig bekreftelse på at vi har lykkes. Vi har klart å engasjere bredt og sørget for økt oppmerksomhet rundt en viktig og alvorlig sak. Et klart mål var å utnytte styrken i samvirke og engasjere medlemmene. Bonden var helt avgjørende som bidragsyter og eier av utstillingsarenaen, sier Ulvan.

Rosa baller over hele landet

I mai/juni kom de første rosa rundballene på Østlandet, med påfølgende jevn spredning over hele landet. I dag er det mulig å se rosa baller fra Kristiansand i sør til Alta i nord.

– Felleskjøpet har nå avsluttet kampanjen, men vi ønsker å oppfordre alle til å fortsette støtten og engasjementet rundt brystkreftsaken. Nylig besluttet vi å gjøre tilsvarende kampanje neste år, hvor vi også legger til et nytt element som vi vil komme nærmere tilbake til. Målet er å engasjere enda flere mennesker, sier Ulvan.

* Undersøkelse gjennomført av Norstat på et landsrepresentativt utvalg med 950 respondenter over 18 år.