Våren 2015 viste det seg at et antall partier av vårhvete hadde fått redusert eller mistet spireevne i løpet av vinteren. En fellesnevner for de berørte vårhvetepartiene var at de var overlagret fra avlingsåret 2013, samt at de var ThermoSeed-behandlet. I Felleskjøpet er vi svært opptatt av å sørge for at dette ikke skal skje igjen!

Berørte kunder med kvalitetsavvik er kontaktet 

Alle berørte kunder har blitt fulgt opp jevnlig gjennom vekstsesongen. Vårt system for sporbarhet var til meget god hjelp. Dette gjorde det mulig for oss å kontakte kunder som har fått levert vare av berørte partier - ofte allerede før kunden selv var klar over at de var berørt av problemet. Vi har opplevd at kundene i svært stor grad har tillit til at Felleskjøpet «rydder opp» i disse reklamasjonssakene, og den tilliten skal Felleskjøpet selvsagt ta godt vare på. Endelig oppgjør i erstatningssakene vil komme når avlingen er i hus og eventuelle avlingstap kvantifisert.

Ingen spesifikk årsak til problemene er funnet

Såvare er en levende biologisk vare, og det er alltid en risiko for at uforutsette ting kan skje. Dette er en kjent problemstilling for alle såvarefirmaer.

Såkorn sertifiseres av Mattilsynet og kan omsettes ut sesongen det er sertifisert. Såvareforretningen kan omsette såvare utover dette tidsrommet dersom en ny representativ prøve analysert ved Kimen såvarelaboratorium AS viser at partiet holder kravene til spiring i «Forskrift om såvarer». I dette tilfellet var varene prøvetatt og analysert for spireevne høsten 2014, men så opplevde vi et betydelig fall i spireevne fra høsten 2014 fram til våronna 2015. Dette er ikke normalt.

På tross av den innsatsen som er lagt ned, har vi så langt ikke funnet noen enkeltstående spesifikk årsak til problemene. Det vi vet er at lagringstemperaturene gjennom sommeren 2014 var unormalt høye (en varm sommer). Det er også en tendens til at de partiene som ligger høyest i vanninnhold (men selvsagt innenfor sertifiseringsgrensen) er overrepresentert. At disse forhold kan påvirke frøfysiologiske prosesser på en måte som på sikt reduserer spireevnen er ikke usannsynlig. Arbeidet med å undersøke hvordan lang tids lagring av såkorn påvirker spireevnen vil fortsette.

I 2016 vil såkornet fra Felleskjøpet spire!

Problemene våren 2015 var uheldig for våre berørte kunder og en tidkrevende jobb for Felleskjøpet. Alle som jobber i tilknytning til såkornvirksomheten har fått føle merbelastningen på kroppen, og vi kan trygt si at kvalitetsfokuset nå er mer skjerpet enn noen gang!

Såkornkundene og Felleskjøpet er begge opptatt av at slike problemer ikke skal oppstå, og for å være på den sikre siden vil ikke overlagret ThermoSeed-behandlet såkorn av vårhvete bli solgt til kommende sesong. Dermed fjerner vi all vare som har den samme «bakgrunn» som den varen vi hadde utfordringer med i 2015.

Felleskjøpet selger «Såkorn du kan stole på».