05.08.2015 | Felleskjøpet

Smitten på dyrene ble påvist i forbindelse med en rutinemessig kontroll som alltid gjennomføres før kyllinger skal slaktes. Ved påvisning av Salmonella blir dyrene slaktet og destruert.

- Bekjempelse av Salmonella-bakterier er høyt prioritert i Norge, og norskprodusert mat blir testet i flere ledd før den når forbrukerne. Saken viser at overvåkningsprogrammet fungerer etter hensikten og at norskprodusert mat er trygt å spise, sier Karin Røhne, markedssjef kraftfôr i Felleskjøpet Agri.

I etterkant av funnet har Felleskjøpet tatt en rekke prøver i fabrikken på Lena, av kraftfôr og hos produsenten uten at det er gjort ytterligere funn av Salmonella.

Felleskjøpet har en omfattende kontroll for bl.a. Salmonella der hyppige prøveuttak i råvarer, fabrikklokaler og ferdigvarer er sentrale elementer. Funnet sees i sammenheng med et salmonellafunn fra et prøveuttak av produksjonsutstyret på råvaresiden på Lena tidlig i mai. Alle funn blir rapportert til Mattilsynet og tiltak iverksettes i samråd med Mattilsynet.

Felleskjøpet er svært opptatt av mattrygghet og sikring mot Salmonella. Alle typer kraftfôr gjennomgår varmebehandling som en ekstra sikkerhet for å unngå smitte fra importerte proteinråvarer til ferdig fôr.

- Vi er svært lei oss for de utfordringer dette har medført hos vår kunde. Dette er første gang vi har et tilfelle der salmonellafunnet stammer fra kraftfôr som er varmebehandlet. Vi kan ikke med sikkerhet fastslå hvordan smitten har oppstått. Mest sannsynlig skyldes salmonellafunnet en rutinesvikt under varmebehandlingen av kraftfôret som skulle til denne produsenten. Vi går nå gjennom prosedyrene for å ytterligere redusere muligheten for at dette skal skje igjen, avslutter Røhne.

Kontaktpersoner:

Gro Tvedt Anderssen, kommunikasjonsdirektør, Felleskjøpet, tlf. 977 27 217
Karin Røhne, markedssjef kraftfôr, Felleskjøpet, tlf. 905 71 098