21.06.2019 | Felleskjøpet

Felleskjøpet fortsetter å selge Orkel-tilhengere så lenge det er tilhengere på lager. Kunder som har kjøpt Orkel-tilhengere vil fortsatt få service og reservedeler på Felleskjøpets verksteder.

- I 2013 kjøpte Felleskjøpet rettighetene til å selge Orkel-tilhengere. Avtalen var at vi skulle selge og videreutvikle produktet, mens Orkel skulle produsere hengerne. Vi sa opp avtalen fordi vi ikke klarte å videreutvikle produktet i den retningen vi ønsket, sier Frode Dahl, direktør maskin i Felleskjøpet Agri.

Felleskjøpet jobber nå med å få på plass gode alternativ fra leverandører som kan levere produkter som kan møte framtidas transportbehov i landbruket. 

-Det vil fortsatt være behov for allround-tilhengere, men behovene hos bonden har endret seg noe de senere årene. Kundene ønsker i økende grad hengere til mer spesifikke formål og dette setter nye krav til leverandørene. Dette blir avgjørende for oss når vi skal finne nye leverandører og vi har som mål å vokse i dette markedet de neste årene, sier kategori- og markedssjef Hans Petter Eik i Felleskjøpet.

Felleskjøpet vil selge Orkel-tilhengere det neste året, og fra juli 2020 vil Orkel ta over alt salg selv.