01.07.2015 | Felleskjøpet

Styret i Norske Felleskjøp har vedtatt at markedsreguleringen i kornsektoren for sesongen 2015/2016 vil ta ansvar for eventuelle overskudd av fôrkorn, selv om overskuddet kommer som følge av høyt innhold av DON. Dette betyr at korn med høye DON-verdier kan overlagres eller destrueres og kostnadene fordeles på alle landets kornprodusenter.


-Felleskjøpet Agri har jobbet lenge for en ny ordning når det gjelder høye DON-verdier og overlagring av korn. Lykkes vi med mindre DON-verdier i kornet samtidig som vi får bedre rammer å for holde oss til for overlagring av fôrkorn, vil dette gi økt lønnsomhet i totalmarkedet og bedre bondenytte, sier direktør landbruk i Felleskjøpet Agri Trond Fidje.

Bakgrunnen for at Norske Felleskjøp som markedsregulator har gjort dette vedtaket, er Felleskjøpet Agri sine nye regler for kvalitetskrav og prising i forhold til innhold av DON i norsk korn.

-Å få til en omlegging på dette området har vært en prioritert oppgave og nå har Felleskjøpet Agri vedtatt ordninger som gir aktørene i næringen bedre forutsigbarhet, samtidig som korn-bonden stimuleres til økt innsats for å hindre høye DON-verdier. Vi tror dette vil gi bedre produkter og mindre innhold av mykotoksin i norsk korn, sier Lars Fredrik Stuve som administrerende direktør i Norske Felleskjøp.

Ny Kornguide fra Felleskjøpet Agri

Korn med høye toksinverdier har begrenset anvendelsesområde og dermed en lavere verdi som råvare i kraftfôrproduksjonen. En bonde med høye DON-verdier i kornet sitt vil med den nye trekk-tabellen få langt mindre igjen for kornet sitt. Tabellen, som er justert for kornsesongen 2015/16, har til hensikt å stimulere korndyrkerne til å få bedre avlinger med lave DON-verdier.

DON-verdi μg pr kg
(målt verdi -10%)
Prisreduksjon
øre pr kg
0 – 2 000  0 øre pr. kg 
2 000 – 5 000  -10 øre pr. kg 
5 000 – 8 000  -16 øre pr. kg 
8 000 – 12 000  -29 øre pr. kg 
12 000 – 15 000  -45 øre pr. kg 
> 15 000  -100 øre pr. kg 

Ny kornguide fra Felleskjøpet Agri for sesongen 2015/16 er ute medio juli.

For mer informasjon, kontakt:

Lars Fredrik Stuve, administrerende direktør i Norske Felleskjøp – 911 93 021

Kristian Thunes, markedssjef kornhandel i Felleskjøpet Agri - 951 23 634

Gro Tvedt Anderssen, kommunikasjonsdirektør Felleskjøpet Agri – 977 27 217