Plantevernmidler som inneholder POE-tallowamin vil være tillatt å selge ut 2016, og tillatt å bruke ut 2017.

Glyfosat fikk i slutten av juni en administrativ forlenget godkjenning frem til 31.12.2017.

Les hele saken her.

Får ingen konsekvenser for Felleskjøpets kunder

POA-tallowamin har vært brukt som hjelpestoff for å forbedre effekten av plantevernmidlet. Dette får ingen konsekvenser for Felleskjøpets kunder da det er mange år siden dette formuleringsstoffet ble fjernet fra produkter som Felleskjøpet har på markedet i Norge.

Dette gjelder både hobbypreparater og preparater til yrkesmessig bruk.

EU-kommisjonens faste komité ble også enige om at medlemslandene gis mulighet til å innføre restriksjoner for bruk av glyfosat på offentlige arealer og på sprøyting før høsting. 

Ta særlige hensyn til risiko på offentlige arealer og bruk før høsting!

Medlemslandene skal ta særlig hensyn til risiko ved bruk at glyfosat på offentlige arealer og at bruk av glyfosat før høsting (modning av korn) skjer i tråd med god agronomisk praksis. 

Hvilke konkrete konsekvenser dette vil få for registrerte glyfosatprodukter i Norge er per i dag ikke avklart. I følge gjeldene regelverk er det allerede forbudt å bruke plantevernmidler, inkludert glyfosat på barns lekeareal.

I Norge er bruk før høsting kun tillatt i bygg til fôr for bekjempelse av kveke mm. Sprøyting i bygg skal kun gjøres i de tilfeller sprøyting etter høsting blir for seint til å få tilfredsstillende virkning.

Se saken hos Mattilsynet.