07.04.2022 | Felleskjøpet

– Det gir meg så mye motivasjon og energi å gå på en ny periode med det laget vi har, sa Skuterud da hun takket for tilliten. Hun understreket den gode relasjonen med konsernsjef Svenn Ivar Fure og at styret og administrasjonen skal fortsette å utvikle virksomheten til beste for medlemmene og Felleskjøpet.

Valg

Mens Skuterud ble valgt med 173 stemmer, og bare fem blanke, ble det mer spennende for de øvrige styreplassene. Valgkomiteen hadde foreslått Cecilie Bjørlo fra Nordfjordeid og Thor Johannes Rogneby fra Østre Toten som nye styremedlemmer. De hadde også foreslått Bjørlo som ny nestleder.

– Verden endrer seg, og Felleskjøpet må endre seg og være på hugget. Begge kandidater er framoverlente personer som vi mener vil ta utgangspunkt i formålsparagrafen som førende for deres arbeid i styret, sa Leif Ove Sørby, som presenterte valgkomiteens innstilling. Han sa komiteen hadde vært opptatt av kompetanse på risikostyring, endringsledelse, korn og grøntnæringen, men la til at også det sittende styret var både kompetent og et godt team.

Da Thor Amund Halvorsrud fra Ørje fremmet benkeforslag på gjenvalg av Else Horge Asplin i stedet for Bjørlo, måtte det to avstemningsrunder til. Per Hilleren fra Sogndal talte på vegne av dem som støttet Bjørlo. I første avstemning fikk Bjørlo 71 og Horge Asplin 69 stemmer. Men det var ti blanke stemmer, og dermed hadde ikke Bjørlo de nødvendige 50 prosent av stemmene bak seg som vedtektene krever. I neste runde fikk Bjørlo 68 og Horge Asplin 76 stemmer, mens bare seks stemte blankt.

Halvorsrud foreslo deretter Arne Elias Østerås som ny nestleder. Det ble ikke fremmet andre forslag, og Østerås fikk 165 stemmer. 13 stemte blankt.

Det nye styret

De øvrige valgene ble foretatt med overveldende oppslutning, og styret i Felleskjøpet Agri ser nå slik ut:  

Anne Jødahl Skuterud, Gjerdrum, styreleder

Arne Elias Østerås, Stange, nestleder

Elisabeth Holand, Leknes

Erling Aune, Levanger

Grim Erik Gillestad, Sunnfjord

Else Horge Asplin, Nesbyen

Karl-Oskar Fosshaug, Barde

Thor Johannes Rogneby, Østre Toten

Frank Gjøran Fandin (ansattvalgt)

Ann-Lisbeth Lieng (ansattvalgt)

John Arild Leirnes (ansattvalgt)

Hans Petter Dyrkorn (ansattvalgt)

Årsmøtet valgte tre nye varamedlemmer til styret: Trond B. Holt, Roa, Erland Kjesbu, Steinkjer og Theodora Tangen Fretheim, Nannestad.

Anders Eggen fra Melhus ble gjenvalgt som ordfører og Nina Sandal Engelbrektson, Sandane, ble valgt til ny varaordfører.

I kontrollkomiteen fortsetter Trond-Magne Ek Rokvam, Gausdal (leder), Wiggo Paulsen, Dønna og Unni Solberg Johnsrud, Eidsvoll.

Årsmøtet valgte Leif Ove Sørby som ny leder og Hanne Guåker som nestleder av valgkomiteen.

1130X500-Årsmøte_20220406_13_styre_v2.jpg

Ann Lisbeth Lieng ikke var tilstede.