Felleskjøpets Agris sentrale valgkomite har i dag lagt frem sin innstilling til nytt styre, inkludert styreleder. Valgkomiteen, som begynte sin jobb i oktober, har lagt vekt på kontinuitet og videreføring av det langsiktige arbeidet og strategiene som styret og ledelsen i selskapet har påbegynt. Harald A. Lein er innstilt på gjenvalg som nestleder for en ny periode.

Alle øvrige styremedlemmer som er på valg, med unntak av Bjørnar Schei som ikke ønsker gjenvalg, er innstilt for en ny periode i styret. Som erstatter for Schei har valgkomiteen foreslått Elisabeth Holand som har lang erfaring som tillitsvalgt i Felleskjøpet, siste i vervet som ordfører på årsmøtet. Anders Eggen fra Melhus er foreslått som ny ordfører etter Holand.

– Anne Jødahl Skuterud har de to siste periodene gjort en god jobb som styreleder. Hun har en profil som passer selskapet svært godt med både næringslivserfaring og føttene godt plantet i landbruket. Vi har et velfungerende styre i Felleskjøpet Agri som er meget kompetente og jobber godt sammen med ledelsen. Dette ønsker vi å videreføre slik at selskapet er best mulig rustet til å fullføre sine strategier og aktiviteter i årene som kommer. Landbruket og Felleskjøpet er inne i en svært viktig fase, både når det gjelder videre utvikling av næringen og med det grønne skiftet. Valgkomiteen mener at innstillingen vår vil utvikle vårt samvirke videre til det beste for bonden, sier leder av valgkomiteen, Inger Amb.

Skuterud ser frem til en tredje periode som styreleder.

– Felleskjøpet Agri opplever spennende og utfordrende tider i næringen totalt sett, og med å utvikle selskapet videre. En sterkere nordisk posisjon trygger den norske bonden og gir oss spennende muligheter både på råvare- og butikksiden av virksomheten. Partnerstrategien mot bonden gir gode resultater, og både nye tjenester og teknologiske løsninger skal gi oss muligheter fremover. Ikke minst når det kommer til grønne løsninger for landbruket. Jeg er svært motivert for å jobbe videre med disse oppgavene, sier Anne Jødahl Skuterud.

Innstilling til nytt styre i Felleskjøpet Agri SA:

STYRET:

Velges for:

Valgt 1.gang

 

 

Region:

 

Styreleder

1 år

2016

Anne Jødahl Skuterud

Gjerdrum

1

På valg

Nestleder

1 år

2016

Harald Lein

Levanger

7

På valg

 

 

 

 

 

 

 

Styremedlem

2 år

2015

Arne Elias Østerås

Stange

2

Ikke på valg

Styremedlem

2 år

2015

Sveinung Halbjørhus

Hemsedal

4

På valg

Styremedlem

2 år

2018

Elisabeth Holand

Vestvågøy

8

Ny

Styremedlem

2 år

2010

Harald A. Lein

Levanger

7

På valg

Styremedlem

2 år

2015

Wenche Ytterli

Rauma

5

Ikke på valg

Styremedlem

2 år

2016

Eli Blakstad

Sør-Fron

3

På valg

Styremedlem

2 år

2016

Karl-Oskar Fosshaug

Bardu

8

Ikke på valg

 

 

 

 

 

 

 

1. vara

1 år

2016

Jon Ansten Johansen

Kråkstad

1

På valg

2. vara

1 år

2018

Anne E. R. Huitfeldt

Klæbu

6

Ny

3. vara

1 år

2018

Linn Irene Bye

Ørje

1

Ny


Nytt styre og styreleder velges på Felleskjøpet Agris årsmøte 12.04.2018.