13.02.2015 | Felleskjøpet

Den gode volumutviklingen på kraftfôr fortsatte i 2014 med et totalvolum på 920 000 tonn. Omsetning i butikk endte alene på 2,4 milliarder og bidro sterkt til det gode resultatet. 

– Felleskjøpet viser solid utvikling innen kjernevirksomheten i 2014 og fortsetter fremgangen i kraftfôrmarkedet. Plantekultur, redskap og ettermarked har alle hatt gode resultater i 2014. Det gror også godt i gjødselmarkedet og vårt samlede salg av mineralgjødsel og organisk gjødsel økte med 5 prosent i sesongen 2013/14 til 276 000 tonn, sier konsernsjef John Arne Ulvan.

– Grønt forbedret sine resultater kraftig og Cernova sammen med eiendomsselskapet vårt viser også tilfredsstillende resultater. Felleskjøpet befester med dette sin solide posisjon innen landbruket og er en avgjørende bidragsyter til den grønne økonomien i Norge, fortsetter Ulvan. 

Rekordomsetning og nytt butikk-konsept

Felleskjøpet har satset mye på sin butikkvirksomhet de siste årene og disse viste stor fremgang i 2014. Flere butikker nær de store byene er etablert og i 2014 ble også egne konseptbutikker for kjøpesenter lansert under navnet Felleskjøpet Fôr og Fritid. Omsetningen i butikk hadde en vekst på 11,5 prosent sammenlignet med året før og endte i 2014 på 2,4 milliarder. 

– Med 100 Felleskjøpet-butikker spredt over hele Norge er vi en betydelig aktør innen markedet for hage, friluftsliv, kjæledyrfôr og ikke minst landbruksutstyr. Felleskjøpet er bondens faghandel nummer èn, men vi blir også stadig mer attraktiv for den vanlige forbruker. Med vår nye satsing på konseptbutikker i kjøpesenter starter vi et nytt kapittel i selskapet og når nye kundegrupper, sier Ulvan. 

I 2014 ble de to første senterbutikkene etablert på Hamar og i Sarpsborg. De neste 5 årene har Felleskjøpet mål om å etablere rundt 50 slike butikker. 

Effektiv og styrket drift

For å sikre god og effektiv drift har Felleskjøpet de siste tre årene jobbet målrettet med interne effektiviseringsprogram. Programmet har gitt betydelige gevinster, og de siste 3 årene har dette gitt innsparinger på rundt 250 millioner kroner. Dette styrker selskapet og har bidratt sterkt til at omsetningen per årsverk i morselskapet har økt med 22 prosent siste fire år.

– Logistikk innen korn- og kraftfôrvirksomhet er svært ressurskrevende og her har vi hentet store effektiviseringsgevinster. Dette arbeidet vil vi videreføre for å bedre effektiviteten fra kornåkeren til produksjon og videre til bonden, sier Ulvan.  

Gode resultater for matmel- og bakerivirksomheten

Felleskjøpets datterselskap Cernova økte omsetningen med 8,5 prosent i 2014 til 1,9 milliarder. Resultat før skatt endte på 27,2 millioner. Ser man bort fra ekstrakostnader knyttet til pensjonsrordninger er dette en fremgang på 9,5 prosent sammenlignet med 2013.

Det heleide datterselskapet Grønt AS har hatt et godt år og endte med et resultat på 18,2 millioner før skatt mot 0,1 millioner året før.

År 2014 2013 2012

Omsetning

12 086 416

11 870 037

11 106 124

EBITDA

720 778

896 787

589 446

Driftsresultat

447 936

625 916

329 176

Resultat før skatt

301 478

400 625*

169 502

Årsresultat

219 146

273 037

120 313

Egenkapitalandel

31,4%

32,5 %

29,0%

Egenkapitalavkastning

10,3%

14,1 %

6,4%

* Resultat før skatt 2013 inkluderer 227 mill. i inntektsføring i forbindelse med avvikling av pensjonsordninger og 117 millioner i ekstraordinære kostnader/nedskrivinger.

Les hele årsrapporten her: Felleskjøpets Årsrapport 2014

For mer informasjon, vennligst kontakt:

John Arne Ulvan, konsernsjef, tlf. 414 02 196

Terje Johansen, visekonsernsjef, tlf. 915 40 692

Gro Tvedt Anderssen, kommunikasjonsdirektør tlf. 977 27 217