05.04.2018 | Felleskjøpet

– Det har blitt hundre og ti ganger lettere å følge med på produksjonen, sier Jan Tore Skogstad (35) som tok over drifta og eggproduksjonen på Skrikerud i 2016. Faren Steinar (64), som fortsatt er med for fullt i gårdsarbeidet, nikker ivrig. De forteller entusiastisk hvordan de ved hjelp av overvåkings- og styringsverktøyet levert av Felleskjøpet nå har full kontroll med alt som skjer i hønehusene.

Eggproduksjonen på Skrikerud viser hvordan presisjonsteknologien inntar jordbruket, enten det er i husdyrhold eller planteproduksjon. Teknologiutviklingen går i rekordfart og norske bønder er raske til å ta teknologien i bruk. Rundt om i hele landet blir det stadig flere «presisjonsgårder».

Overvåker alt

Hos Skogstad har de drevet profesjonell eggproduksjon siden det første hønehuset ble bygget i 1958. Nå harde to moderne hønehus fra henholdsvis 2000 og 2010. Begge husene har Aviar-innredning for frittgående høner. De plukker 18-19 000 egg om dagen og leverer 7,5 tonn i uka, eller 400 tonn i året. Med en så omfattende produksjon betyr små marginer store penger. God kontroll er også en stor sikkerhet for dyra og dyrevelferden. Overvåkings- og styringsverktøyet Farm Online bidrar til begge deler.

– Vi installerte styringssystemer i begge husene i 2017. Ved hjelp av systemet kan vi overvåke og styre lys, fôring, vannforbruk, dyrenes vekt, inneklima, innstilling av temperatur som grunnlag for å styre ventilasjonen osv., forteller Jan Tore og Steinar.

I tillegg til et styringspanel i hønehuset, kan de begge også styre systemet fra telefon eller PC.

– Systemet har fungert meget bra. Her har du full kontroll enten du er i Australia eller hjemme på gården, sier de.

– Vi bruker systemet først og fremst til overvåking. Vi overvåker det meste, men følger særlig med på dyras vekt, vannforbruk og fôrforbruk hver eneste dag. All informasjon er i realtid. Hvis det er noe noe ikke er i samsvar med parametrene vi har lagt inn, får vi en alarm og ser hva som er problemet. Og er du usikker på om alt er som det skal være, kan du lett gå inn å sjekke på telefonen, forteller de, og viser hvordan den store mengden data er lett å få oversikt over på skjermen.

– Styringssystemet har gjort alt lettere. Det har ikke revolusjonert hverdagen vår, men det gir oss en sikkerhet vi ikke hadde tidligere, sier Jan Tore, som ser lønnsomheten i at uregelmessigheter og feil oppdages tidlig. – Dermed får vi også gjort noe med dem tidligere, og det er viktig for produksjonen og økonomien. Farm Online ser ut til å fungere veldig fint og jeg har virkelig tro på verktøyet, sier han.

Kan dele med andre

Farm Online og tilsvarende systemer åpner for å dele informasjon og data med andre. Det er bonden som eier opplysningene, men kan gi tillatelse til at for eksempel rådgivere eller kolleger får tilgang til dem. Hos Skogstad er det for eksempel aktuelt å trekke med Felleskjøpets kraftfôrkonsulent.

I en del produksjoner krever varemotakere og dagligvarekjedene mer innsyn i drifta, blant annet i forbindelse med kjedenes egne merkevarer og ut fra ønsket om å gi kundene mer informasjon om produktene.

– Hittil har vi ikke sett så mye av dette i eggproduksjonen, men for eksempel for slaktekylling er det blitt mer aktuelt, sier Steinar Skogstad. Det arbeides med å knytte Farm Online opp mot kyllingslakterienes registrerings- og dokumentasjonssystemer.

 

- Publisert 11.09.2018 -