19.08.2020 | Felleskjøpet

I nordlige deler av Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark har årets sesong medført en sviktende førsteslått. I Trøndelag er det og så langt utsikter til lite halm på grunn av kortvokst åker mange steder. På Østlandet er det noe varierende avlinger, men det rapporteres om gode avlinger med grovfôr sør på Østlandet.

– Treskingen av årets korn er allerede i gang flere steder på Østlandet og det rapporteres om normale avlinger med korn og gode halmmengder, sier Lostuen.

Lostuen råder de med overskudd av grovfôr/halm og potensielle kjøpere om å allerede nå registrere hva de kan tilby eller må kjøpe inn av grovfôr og halm.

– Felleskjøpets fôrformidling er en gratis tjeneste der vi tilbyr kontakt mellom tilbyder og kjøper. Man kan både registrere behov for å kjøpe grovfôr eller halm, og salg for de som har overskudd av grovfôr, forklarer Lostuen.

Usikker på tilgang på grovfôr den kommende sesongen?

Medfører situasjonen usikkerhet rundt fôringsplanene for den kommende sesongen? Ta tidlig kontakt med din fôrrådgiver for å planlegge fôringen.

Tjenesten er tilgjengelig gjennom Min Gård. Les mer om Felleskjøpets fôrformidling her.