19.02.2018 | Felleskjøpet

Konsernet Felleskjøpet Agri (Felleskjøpet) leverte en omsetning på 15,5 milliarder kroner i 2017, opp fra 14,3 milliarder i 2016. Konsernets driftsresultat endte på 601,3 millioner kroner (2016: 494 MNOK), med et resultat før skatt på 472,3 millioner kroner (2016:413,2 MNOK). De siste årene har Felleskjøpet investert over tre milliarder kroner i norsk landbruk, inkludert utvikling av fabrikker, miljøvennlig teknologi, nye butikker og landbrukssentre.

– I 2017 øker omsetningen nesten ni prosent og vi oppnår det beste resultatet i konsernets historie. Vi har full effekt av investeringene i Sverige og Danmark og åtte prosent økning av salget innen området for maskiner og utstyr. Samtidig har vi kuttet kostnader med over 100 millioner kroner for å tilpasse oss markeds- og sesongutfordringene vår konsumentrettede virksomhet opplevde i 2017, sier John Arne Ulvan, konsernsjef i Felleskjøpet.

Felleskjøpet bidrar sterkt til lønnsomheten i bondens drift. Felleskjøpets fôr fortsetter å være ledende blant besetningene med de beste resultatene. Fersk statistikk viser at 83 prosent av melkebesetningene med best ytelse i Norge bruker kraftfôr fra Felleskjøpet.

Felleskjøpets digitale satsing «Min Gård», som sørger for at du har Felleskjøpet i lomma, ble lansert i 2017. Over 20 000 bønder har tatt den i bruk, og omsetningen av landbruksvarer på vår nettløsning har passert to milliarder kroner.

– Felleskjøpet er bondens partner. Med vår tilnærming ønsker vi å bidra i enda større grad til at bonden lykkes med sin drift. Det vi gjør er å kombinere produkter med god ytelse og markedets beste løsninger for å få driften mer lønnsom og hverdagen enklere for bonden, forteller Ulvan.

Sterk forbedring

Felleskjøpets resultater relatert til den svenske butikkjeden Granngården, som ble kjøpt 1. juli 2016, viser sterk forbedring. Fra et negativt resultat på 38 millioner kroner for Felleskjøpet i 2016, bidrar selskapet med et positivt resultat før skatt på 13,7 millioner kroner i 2017.

I løpet av 2017 har Felleskjøpet etablert en felles nordisk enhet og felles logistikk for Granngården og den norske butikkvirksomheten. Det betyr større innkjøpsfordeler og mer kostnadseffektiv drift.

Nøkkeltall Felleskjøpet Agri konsern 

(Mill. kroner) 2017 2016
Driftsinntekter 15 544 14 282
Driftsresultat 601,3 493,9
Resultat før skatt 472,3 413,2
Resultat etter skatt 430,2 345,7

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Gro Tvedt Anderssen, kommunikasjon- og markedsdirektør tlf. 977 27 217