04.05.2017 | Felleskjøpet

Felleskjøpet Torvfritt er første produkt i en serie som vil endre produksjonen og utviklingen av jordprodukter i Norge. Torv, som utvinnes av myrområder og fører med seg utslipp av CO2, har lenge vært en avgjørende råvare for å utvikle gode jordprodukter. Nå kommer et mye etterspurt alternativ.

– Torv brukes for å gi god struktur i jord. Nå har vi funnet flere gode alternativer, og i produktet som kommer på markedet denne våren erstatter vi torv med resirkulerte råvarer. Dette er kompostert hage- og parkavfall, kompostert bark og hønsegjødsel, sier direktør Roy Bonnegolt i Felleskjøpets datterselskap Grønt AS.

Til hagen, fra hagen, skogen og bonden

Råvarene i Felleskjøpet Torvfritt er hageavfall fra gjenvinningsstasjoner, bark fra sagbruk og hønsegjødsel fra fjærfeproduksjon. Ved å male dette opp og legge det på ranker for kompostering og tørking får man et resultat som er velegnet for hage- og hobbydyrkere.

– Den nye jorda produseres i Vestfold med alle råvareleverandører i nær tilknytning. Dette gir miljøbesparelser i forhold til frakt i et sluttprodukt som er klimasmart og bærekraftig, sier Bonnegolt.

Produktet vil være i salg ved alle Felleskjøpets butikker mot slutten av mai. I 2018 vil flere torvfrie og torvreduserte jordprodukter i samme produktserie lanseres.

En pågående råvarejakt

Felleskjøpet er bondens selskap, og i jakten på torverstatninger har rester fra landbruket vært viktig å utnytte. En rekke råvarer er testet og det jobbes med flere nye komponenter som kan brukes til å strukturere god jord.

– Samtidig som vi utforsker gode erstatninger til torv, må vi tenke smart og utnytte råvarene vi allerede besitter i landbruket og tilknyttede næringer. Hageavfall, bark, gjødsel og annet restavfall som kornavrens bidrar til en mer bærekraftig produksjon over hele linja, sier Bonnegolt.

Få og dårlige alternativer

Det eksisterer alternativer til torv på markedet i dag, men de fører ofte med seg økte utslipp i form av transport eller vanskeliggjør produksjonen på andre måter.

– Kokosmasse er ofte nevnt som alternativ til torv i jord, men å importere dette er lite bærekraftig med tanke på produksjon og transport. Vi fokuserer derfor på å utnytte kortreiste råvarer som allerede er en del av den biologiske syklusen i norsk landbruk, sier Bonnegolt.

Utfasing av torv i jordprodukter til hage- og hobbydyrkereer en viktig målsetning for Felleskjøpet og det er derfor satset betydelig på utvikling av nye produkter. Felleskjøpet har som mål å kun ha torvfrie produkter til dette markedet innen 2030.