16.03.2022 | Felleskjøpet

Implementeringen av det nye økonomisystemet omfatter blant annet håndtering av inn- og utgående fakturaflyt. I oppstarten har det vært en stor arbeidsmengde som må behandles, i tillegg til at våre medarbeidere må sette seg godt inn i et helt nytt system. I tillegg har det vært noen innkjøringsutfordringer med selve systemet.

Felleskjøpet beklager forsinkelser

Derfor kan kunder oppleve at det kan ta noe lenger tid å få svar på noen henvendelser. Det har også medført noe etterslep i utsendelse av fakturaer. Det beklager Felleskjøpet på det sterkeste.

Vi begynner nå å få kontroll og sender ut flere og flere fakturaer, og avtale- og autogiroer hver eneste dag. Noen vil oppleve kort betalingsfrist. Ta kontakt med kreditt@felleskjopet.no, eller på 72 50 50 50, tastevalg 3 og 5, dersom du opplever utfordringer.