11.09.2018 | Felleskjøpet

Samtidig ble det behørig feiret at Felleskjøpet Fôrutvikling nå kan feire 25 år.

Historiens første måltid med kylling som er fôret opp på proteiner fra gjærceller ble servert høsten 2018. Bakgrunnen for det historiske måltidet, er at Foods of Norway i samarbeid med Felleskjøpet Fôrutvikling har drevet med fôringsforsøk både på gris og kylling.

Sukker fra skogen og havet

Foods of Norway er et forskningssenter ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), og har som mål å utvikle dyremat basert på lokale råvarer fra skogen og havet. Gro Steine fra Foods of Norway/NMBU forteller om status på prosjektet:

– 50% av arealet i Norge er dekket av skog, og i havet har vi tang og tare – det vi kaller for makroalger. Både i tømmerstokken og i algene finnes det sukkerarter som Foods of Norway har funnet metoder for å utvinne.

På sukkerartene settes det i gang en kontrollert gjæringsprosess i et bioraffineri. Gjæren «spiser» sukkeret, og det dannes flere og flere gjærceller. Gjærcellene består av en betydelig andel høyverdig protein, og det er dette proteinet som inngår i dyrefôret.

– Kostnadsmessig er ikke gjærproteinene konkurransedyktig med for eksempel soyaproteiner, men vi ønsker likevel å følge med på utviklingen og bidra til Foods of Norway sin forskning. Dette kan bli viktig i et beredskapsperspektiv i fremtiden. Kanskje har dette proteinet også andre fordeler som vi ikke har oversikt over enda. Jeg vet for eksempel at det har vist seg å ha positive helsemessige egenskaper på laks, sier Knut Røflo, direktør for Felleskjøpet Fôrutvikling.