Sjefen for Felleskjøpet Fôrutvikling (FKF) Knut Røflo var stolt over å kunne invitere bondelagsleder Lars Petter Bartnes til det spesielle måltidet.

Bakgrunnen for det historiske måltidet er at Foods of Norway i samarbeid med FKF har drevet med fôringsforsøk både på gris og kylling. – Kostnadsmessig er ikke gjærproteinene konkurransedyktig med for eksempel soyaproteiner, men vi ønsker likevel å følge med på utviklingen og bidra til Foods of Norway sin forskning. Dette kan bli viktig i et beredskapsperspektiv i fremtiden. Kanskje har også dette proteinet noen andre fordeler som vi ikke har oversikt over enda. Jeg vet for eksempel at det har vist seg å ha positive helsemessige egenskaper på laks, kommenterte Røflo.

Sukker fra skogen og havet

Foods of Norway er et forskningssenter ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), og har som mål å utvikle dyremat basert på lokale råvarer fra skogen og havet. Gro Steine fra Foods of Norway/NMBU forteller om status på prosjektet:

– 50% av arealet i Norge er dekket av skog, og i havet har vi tang og tare – det vi kaller for makroalger. Både i tømmerstokken og i algene finnes det sukkerarter som Foods of Norway har funnet metoder for å utvinne.

På sukkerartene settes det i gang en kontrollert gjæringsprosess i et bioraffineri. Gjæren «spiser» sukkeret, og det dannes flere og flere gjærceller. Gjærcellene består av en betydelig andel høyverdig protein, og det er dette proteinet som inngår i dyrefôret.

Skal oppskalere

Forskerne jobber først i småskala opp til 30 liter, noe som i stor grad begrenser kapasitet og effektivitet. Prosjektet har nå pågått i tre år, og nå foreligger det planer om en oppskalering.

– På Borregaard sitt anlegg i Sarpsborg skal forskere fra NMBU, ledet av Vincent Eijsink, oppskalere fermenteringsprosessen i tett samarbeid med Borregaard, forteller Steine.

– Vi har en del resultater av forskningen nå, men mye av dette er ikke offentlig ennå, så det kan jeg ikke prate så høyt om. Men jeg kan fortelle at det er gjort fôringsforsøk på laks, med veldig gode resultater. Forsøkene viser god vekst og fôrutnyttelse, og i tillegg har vi oppdaget at fôret med protein fra gjær begrenser tarmbetennelse hos fisken, sier hun.

Drøvtyggerforsøk i høst

Steine forteller også at det skal settes i gang forsøk som er knyttet til drøvtyggere og grovfôr i høst. – Det handler om å forsøke å øke næringsverdien av grassurfôr. Vi skal teste både med mekanisk og enzymatisk behandling av graset, for å se om vi klarer å gjøre tilgjengelig flere næringsstoffer.

For øyeblikket er det stort fokus på forskning med in-vitro metoder (liten skala, i skåler i laboratoriet) Av andre resultater fra forskningen hos Foods of Norway lover Gro Steine at det vil bli offentliggjort flere spennende ting ut over høsten.