08.04.2015 | Felleskjøpet

Norsk landbruk er en politisk næring, og 2014 har vært et krevende år politisk for norske bønder med omlegginger og press på landbrukspolitikken.

– Det bekymrer meg at signalene som kommer fra regjeringskontorene stiller spørsmålstegn ved det meste av det jeg tror på i landbrukspolitikken. Dette forsterkes av det jeg oppfatter som en generell sentraliseringsbølge, og da tenker jeg på både kommunereform, politireform, sentralisering i sykehussektoren og en samferdselsutbygging der byene prioriteres sterkt, understreket Enger.

Enger ser det han beskriver som en ressursoverføring fra bygd til by og mener det er bekymringsfullt for utviklingen av landbruks- og distriktsnæringene. Felleskjøpet havner dermed i et dilemma om å kjempe mot eller tilpasse seg utviklingen. 

Tre hjørnesteiner for matproduksjon
Norsk matproduksjon er bygget opp rundt tre avgjørende hjørnesteiner gjennom jordbruksavtalen, importvern og markedsreguleringen. Enger slo fast at landbruket aldri kan gå med på å fjerne disse pilarene og at de er absolutter for å sikre norsk matproduksjon.

– Regjeringens ansvar er å ivareta Norges interesser, ikke egne ideologiske synspunkter. De som sitter med rorpinnen må evne å se hvor viktig det er å opprettholde norsk matproduksjon av hensyn til matvaresikkerhet og mulighetene til å skape aktivitet og bosetning i hele landet, sa Enger.

Enger påpekte også at det er en betydelig motstand mot mange av regjeringens ønskede endringer for landbrukspolitikken, og øyner slik et håp om at endringene kanskje blir mindre enn opprinnelig fryktet av næringen.

– I landbruket er vi selvsagt ikke motstandere av å utvikle oss, snarere tvert imot. Det har vi tydelig vist gjennom mange år, og jeg tror på den norske modellen hvor dialog, deltakelse og samarbeid gir de gode løsningene, sa Enger. 

Gode resultater for Felleskjøpet
Felleskjøpet Agri har levert solide resultater i 2014 med tidenes beste ordinære driftsresultat. Samvirke står sterkt og effektiv drift i selskapet gir et godt fundament for fremtidig bondenytte for medlemmene. Store prosjekter som nye Kambo vil også bidra sterkt til god drift i årene som kommer.

– Felleskjøpet er handlekraftig og med offensive holdninger. Slik skal vi jobbe videre for å være en drivkraft i markedet og for næringen. For meg er samvirkekraft det samme som konkurransekraft og derfor har landbrukssamvirke overlevd og vokst under skiftende politiske vinder i over hundre år, avsluttet Enger.