03.02.2020 | Felleskjøpet

En endring av selskapets fabrikkstruktur er derfor nødvendig, og vil gagne alle bønder.

For deg som kraftfôrkunde vil flyttingen av produksjonssted ikke ha noen praktisk betydning; bestillingsrutiner, sortiment og kvalitet vil være som nå. Flyttingen vil heller ikke medføre endringer i fraktbelastning av kunde.

Vi har i dag tre gode fabrikker som leverer kraftfôr på Vestlandet. Fabrikken i Florø er den minste av de tre, og produserer rundt 40 000 tonn kraftfôr årlig. Fabrikkene på Vestnes og Vaksdal har kapasitet til å ta over volumene som i dag produseres i Florø. Produksjonen i Florø vil fortsette i seks måneder mens omleggingen planlegges. Det er forventet at all produksjon fra Florø vil være flyttet rundt 1. august 2020.

Mer informasjon får du ved å kontakte din fagkonsulent, eller vår Kundetjeneste på
tlf. 72 50 50 50.