16.01.2023 | Sigbjørn Vedeld

Torsdag 26. januar arrangerer Bondelaget og Felleskjøpet Kornkonferansen 2023 i Oslo Kongressenter. Arrangementet har åpnet for påmeldinger, og samler hvert år deltagere fra alle deler av kornmiljøet – fra bonde til baker, via både akademia, industri og dagligvare.

I løpet av det siste året har tilgangen på korn fått stor oppmerksomhet og ny betydning i lys av krigen i Ukraina.  

– Vi ser virkelig fram til å åpne dørene til en fysisk konferanse igjen, og jeg tør hevde den er viktigere enn noen gang. Kornkonferansen har som mål å spre informasjon om både politiske og markedsmessige forhold tilknyttet både korn, kraftfôr, matmel og bakevarer. Her samles representanter fra hele verdikjeden, sier styreleder Anne Jødahl Skuterud i Felleskjøpet Agri.

Statsråden åpner

Hun skal selv være ordstyrer under konferansen sammen med generalsekretær Sigrid Hjørnegård i Bondelaget.

Landbruks- og matminister Sandra Borch kommer til konferansen for å holde åpningstalen, og fortelle om politiske mål for norsk kornproduksjon. En annen som vil være sentral under Kornkonferansen er leder Bjørn Gimming i Norges Bondelag. Han vil holde sitt innlegg «Norsk kornproduksjon fram mot 2030».

Variert program

Etter innledningen vil Borch, Skuterud og Gimming ha en oppsummerende samtale før temaet går spesifikt inn mot både mat- og fôrkorn, før dagens siste bolk handler om forventningene til norsk kornproduksjon både når det gjelder mat, fôr og bærekraft.

Amund Dønnum fra Matkornpartnerskapet vil fortelle om hovedfunnene i den nye rapporten «Markedet for norsk matkorn». Einar Strand fra NLR og NIBIO skal snakke om konkurranseforholdet mellom bygg og vårhvete under bolken om fôrkorn, og bondelagsleder Ole Kristian Bergerud fra Østfold servere betraktninger om muligheter rundt bærekraft, lønnsomhet og avling sett fra traktorsetet. Dette er bare noe av det innholdsrike programmet som er lagt for dagen.

Fullstendig program og påmelding finner du her.

Kornkonferansen samler vanligvis flere hundre deltagere. For deltagere som ikke kan møte fysisk i Oslo kongressenter, vil konferansen streames på denne lenken.