0

Etter sommerbeite

Nå legges grunnlaget for neste sesong. Det er nå søyas hold må justeres om det er nødvendig.

Hvor mange av de befruktede eggene som fester seg og utvikles til lam, samt søyas immunforsvar og helse, avhenger av riktig fôring.

Søye

Formel Sau:

Opptil 0,6 kg for vekst avhengig av alder og behov for holdøkning.

Påsettlam

Formel Sau: 0,5-0,7 kg for vekst.

Vær

Formel Sau: 0,1-0,4 kg for å øke holdet.

Andre Formel produkter til sau og Natura Sau kan benyttes til søya hele året.

Holdvurdering søye

Holdvurdering gir oss et godt svar på søyas ernæringsstatus. Holdvurder søya jevnlig gjennom vinteren for å kontrollere fôringa. Ved å holdvurdere søyene hver måned gjennom vinteren kan du optimalisere fôringen med å flytte søya til riktig
fôringsgruppe.

Les mer om holdvurdering her>

Parring

For å sikre god fruktbarhet må søya / påsettlammet være i normalt godt hold  (holdklasse 3-3,5) – verken mer eller mindre.

Opptil 0,5 kg Formel Sau fungerer som flushing om ønskelig.

Før paring må væren tilvennes kraftfôr og være i normalt godt hold.

Søye

Formel Sau: 0,2-0,5 kg fra tre uker før paring til tre uker etter.

Påsettlam

Formel Sau: 0,5-0,7 kg for vekst.

Vær

Formel Sau: 0,4-0,8 kg for god

Holdvurdering søye

Holdvurdering gir oss et godt svar på søyas ernæringsstatus. Holdvurder søya jevnlig gjennom vinteren for å kontrollere fôringa. Ved å holdvurdere søyene hver måned gjennom vinteren kan du optimalisere fôringen med å flytte søya til riktig
fôringsgruppe.

Les mer om holdvurdering her>

Lågdrektighet

Dette er den perioden der energibehovet er lavest. Det er viktig å holde et jevnt hold (3,5) på søya, holdvurder dyra jevnlig og juster fôringa deretter. Påsett lam har ekstra energibehov til egen vekst. Begynn kraftfôr tilvenning seinest 6 uker før lamming slik at vomma venner seg det og utnytter fôret best mulig. Ei drektig søye som får for lite energi vil kunne få problemer med fostertilveksten. Målet med fôring i drektighetsperioden er ei søye i godt hold og tvillinglam med fødselsvekt på 4,5-5 kg.  

Begynn kraftfôrtilvenningen senest 6 uker før lamming, slik at vomma venner seg
til det og utnytter fôret fullt ut. Ei drektig søye som får for lite energi vil kunne få problemer med fostertilveksten.

Målet med fôringa i drektighetstida er søyer i godt hold og tvillinglam med fødselsvekt på 4,5- 5,0 kg.

Søye

Formel Sau: Begynn gradvis opptrapping av kraftfôret innen 6 uker før lamming.

Para lam

Formel Sau: 0,5-0,7 kg for vekst.

Juster mengden av Formel Sau etter hold og vekstbehov.

Er lammetallet høgt, eller det er normalt til seint høsta grovfôr, anbefales Formel Sau Ekstra.

Fostertelling 

Det er flere aktører som utfører fostertelling. Ta kontakt med slakteri, eller lokal saueavlslag for mer informasjon. For å få full utnyttelse av fostertellingen bør søyene  deretter inndeles i grupper etter antall foster og hold.

Høgdrektighet

De siste 6 ukene frem mot lamming øker fôrbehovet sterkt samtidig som grovfôropptaket reduseres noe.  Bruk derfor det beste grovfôret nå. For ei søye med to foster vil fôrbehovet dobles i perioden fra lavdrektighet til fødsel. Godt grovfôr, høstet ved begynnende skyting, dekker energibehovet til ei søye med ett foster helt fram mot lamming. Ved middels godt grovfôr, høstet ved skyting, vil behovet til ei søye med to foster være 0,1 kg Formel Sau eller tilsvarende produkt ( link til kraftfôr)  6 uker før lamming. Behovet øker til 0,7 kg i de siste to ukene før lamming. Er grovfôret seint høsta, og  eller søya har flere foster bør kraftfôrmengden justeres opp.

Da anbefaler vi Formel Sau Ekstra.  


Anbefalte mengder:  Voksen søye: 0,3-1,2 kg avhengig av grovfôrkvalitet og antall foster . Gi maks 0,4 kg pr tildeling. Para Lam – 0,5- 0,7 kg for vekst og fosterproduksjon.

Søyas fôropptakskapasitet avtar noe samtidig som behovet for energi og protein  øker. Kraftfôrmengden trappes opp avhengig av antall foster. Vær forsiktig med
sterk fôring til åringer, slik at lammingsvansker unngås.
Normalt godt grovfôr krever 0,7 kg Formel Sau per dag for ei voksen søye med to foster de to siste ukene før lamming. Er grovfôret dårligere og søya har flere lam må
det gis mer, da anbefales Formel Sau Ekstra.

Søye

Formel Sau eller Formel Sau Ekstra: 0,3-1,2 kg avhengig av grovfôrkvalitet og antall foster. Gi maks 0,4 kg kraftfôr per fôring.

Para lam

Formel Sau: 0,5-0,7 kg for vekst og fosterproduksjon.

 

Legg til snarvei på hjemskjerm?