Innovasjon på Jæren handler om å finne lønnsomme løsninger på konkrete problemer.

I Moi tror de ikke på oppfinnelser for oppfinnelsens egen skyld, men mener at all nyskaping skal ha en klar nytteverdi. Det har preget alle deres produkter siden starten i 1950. Deres filosofi er stadig små, nye forbedringer og et klart formål om å produsere det mest optimale gjødselutstyret for norske bønder. 

Tanker, rammer og boggier er håndlaget av stolte fagarbeidere med til sammen hundrevis av år med erfaring. Alle gjødselvognene til Moi AS skreddersys for våre kunder. Med produksjon i Norge og sin klare målsetting: «Gjør det skikkelig!», klarer de nok ikke å produsere billigst, men de skal være best på kvalitet og brukervennlighet. Produkter fra Moi skal være av så god kvalitet, at de skal være en sikker og god investering for våre kunder og ha minimalt verdifall over tid.

MOI AS er en ren produksjonsbedrift. Salg og markedsføring utføres av Felleskjøpet Agri. Et tett samarbeid mellom Felleskjøpet Agri og MOI AS skal sikre bøndene i Norge trygge, gode kjøp, med best mulig oppfølging.

Kvalitet og lang levetid

Moi har som mål å ligge i forkant av utviklingen innen det moderne landbruket, og til enhver tid ha produkter som tilfredsstiller bondens krav om rasjonelle kvalitetsløsninger som gir god økonomi - og ikke minst god miljøvennlighet.

Når Moi tenker framtid, tenker de også lang levetid. Produktene deres er laget for å vare, og de går aldri på akkord med kvaliteten. 


Moi leverer:

- Direct Ground Injection Systemer [DGl]

- Gjødselvogner

- Gjødselmiksere

- Gjødselpumper

- Spesialløsninger for entreprenører

- Slangetransport