Jakter på kortreist protein

Forskere, myndighetene og landbruket går sammen om å utvikle mer bærekraftig dyrefôr. Et spennende mål er å lage proteinråvarer fra norske ressurser som skogsvirke og alger. Det vil gjøre norsk matproduksjon mindre avhengig av import og styrke landets selvforsyning.

Felleskjøpet får en sentral plass i det nye Foods of Norway, et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Senteret er et spleiselag mellom Forskningsrådet, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Felleskjøpet og en rekke aktører i matnæringen. Foods of Norway vil vare i åtte år med et totalbudsjett på rundt 200 millioner kroner. NMBU er vertsinstitusjon og navet i forskningen.

«De mest aktuelle proteinkildene er skogsvirke, marine alger og bioproteiner fra naturgass.»

Knut Røflo, Felleskjøpet Fôrutvikling

– Foods of Norway er en milepæl i arbeidet med å skaffe norskbasert proteinfôr. Dette er viktig for kraftfôrbransjen. I Felleskjøpet er vi sterkt opptatt av hvordan vi kan trygge norsk matproduksjon ved å øke andelen egenprodusert fôr, og hvordan dette kan gjøres på en bærekraftig måte. Et sentralt spørsmål er om vi kan produsere proteinråvarer på norske ressurser som et alternativ til importert soya. Dette er et hovedtema i Foods of Norway, sier adm. direktør Knut Røflo i Felleskjøpet Fôrutvikling.

Foods of Norway

Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Varighet: 5 + 3 år: Finansiering (pr. år): Forskningsrådet – inntil 12 mill., NMBU – minimum fem mill., næringsliv – minimum fem mill.

Partnere: Animalia, AquaGen, Biomega, BioMar, Borregaard, Felleskjøpet, Geno, Norilia, Norsvin, Nortura, Seaweed Energy Solutions, Tine, Viken Skog, Yara

Andre: Universitetet i København, NHO Mat og Landbruk, Innovasjon Norge, Norges Bondelag, Norsk Landbrukssamvirke

Unge søker til samvirke Korn- og kraftfôrproduksjon