15.02.2023 | Håvard Simonsen

På Spirit InLine går såkorn og gjødsel i samme skållabben, men føres ned gjennom separate rør. Väderstad anbefaler å ikke gi mer enn maks 5 kg N/da sammen med såkornet for å være sikker på at det ikke oppstår sviing på såkornet.

– Svenskene var derfor skeptiske da jeg fortalte at jeg var helt oppe i 50 kg Fullgjødsel 20-4-11, altså 10 kg N/daa, smiler Stensbøl. Han leiesår for andre og det var en kunde som ønsket denne mengden.

– Selv kjører vi som oftest med 40 kg, og noen ganger 45 kg, 20-4-11. Men jeg har ikke sett antydning til sviing av røtter, sier Stensbøl.

Fra Fix til InLine

Stensbøl gikk fra en 4 meter Spirit Fix til en 6 meter Spirit InLine. Fix-modellen var utstyrt med skålredskapet System Disc og CrossBoard, mens InLine har en enkel CrossBoard-rekke som forredskap. Mens InLine plasserer såkorn og gjødsel i samme labb, plasserer Fix-modellen gjødsla gjennom egen skållabb i regulerbar dybde foran hver sålabb.

– Jeg var fasinert av hvordan Fix-maskinen la gjødsla. Men jeg dro jo samtidig med meg det kraftige og tunge skål-aggregatet foran. I utgangspunktet pløyer vi alt, bortsett fra områder med mye stein. Vi pløyer både høst og vår i forhold til jord, laglighet og regelverk for tilskudd. Noe av potetlandet kjøres bare med Carrier før vi sår. Derfor følte jeg at vi ikke brukte skålutstyret så aktivt. En 6 meter InLine er en forholdsvis lett maskin sammenlignet med mange andre, og det har vist seg å være veldig effektivt å legge gjødsla sammen med såkornet forutsatt at du ikke får sviing av røttene, sier Stensbøl.

Allerede mye erfaring

Stensbøl driver Brandvold gård på Brandval nord for Kongsvinger. Han driver rundt 800 mål poteter, nesten 2 000 mål korn og noe eng og innmarksbeite. De har et maskin- og driftssamarbeid med Skarstad Gartneri. Stensbøl setter alle potetene for begge, rundt 1 300 mål, og han tar seg av all såing og tresking. Til sammen blir det rundt 3 000 mål. I tillegg sår han for en annen nabo og Brandval prestegård for NLR Øst. Stensbøl har med andre ord allerede mye erfaring med sin Spirit InLine.

– Det gjør ingen ting om det ser litt rufsete ut, sier Stensbøl. Det meste harves en gang etter pløying før han sår. Stensbøl sier det har fungert veldig bra også der det er kjørt bare en gang med Carrier, men legger til at en da blir noe mer utsatt for grasugras og kveke.

Han har dratt InLine-maskinen med en 220 hk traktor. – Vi har noe bakker, så såpass bør du ha. Vi har gått bort fra tvilling på traktoren fordi vi kjører mye etter veg. Mye av jorda ligger etter RV2. I stedet kjører vi med 900-hjul bak, forteller han.

Bedre hverdag

– Du kan nok fint så 400-500 mål om dagen, men jeg utnytter ikke kapasiteten maksimalt. Jeg har imidlertid fått en mye bedre hverdag. Når jeg har organisert potetsetting og annet som skal skje, rekker jeg likevel fint å så det jeg har planlagt om dagen. Det er variasjoner på jorda og det kan dessuten være greit å variere såtida, for det kan fort bli ulemper med for konsentrert tresking. I samarbeidet vårt tenker vi aldri på å bli først ferdig, men sår der det er laglig, sier han.

Stensbøl kan ikke stenge halve bredden på maskinen og ønsker seg seksjonskontroll. Han skulle gjerne hatt kasser som var så store at han kunne etterfylle med to såkornsekker og fire gjødselsekker. Han har blokkeringsalarm både for såkorn og gjødsel, men har ennå ikke brukt Väderstads SeedEye-funksjon til telling av antall såfrø.

– Foreløpig har jeg tatt dreieprøve og lagt inn tallet jeg skal ha. Da er det bare å kjøre. Nøyaktigheten er helt ekstrem, sier han. Han synes Väderstads løsning med å bruke iPad i stedet for egen styringsboks er genial.

– Jeg er veldig fornøyd med Väderstad. Jeg kjøpte min første Rapid sammen med en kamerat i 1996. Så byttet jeg til en ny 3 meter Rapid i 2005. I 2014 kjøpte vi en 4 meter Spirit, før vi fikk den nye 6 meter Spirit'n i 2022, forteller Stensbøl.


image18zv.png

BEDRE HVERDAG: Stor såkapasitet har gitt Erik Stensbøl en bedre hverdag. Her fra igangkjøringen i fjor vår. F.v. Jesper Thuresson fra Väderstad, Stensbøl og Rolf Cato Bjørvik fra Felleskjøpet. (Foto: Lars Christian Søberg Hansen)

Samvirke 2 2023