Telefon

Ring oss på 72 50 50 50

E-post

Generelle henvendelser: firmapost@felleskjopet.no

Adresser

Postadresse Hovedkontor Lillestrøm og Kundetjenesten:
Postboks 469 Sentrum, 0105 Oslo

Fakturaadresse:
Postboks 156 Sentrum, 0102 Oslo (levfak@felleskjopet.no)

Besøksadresse:
Depotgata 22, 2000 Lillestrøm