Ditt personvern er viktig for Felleskjøpet Agri SA, og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i Felleskjøpet Agri skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket.

Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss. 

Daglig leder i Felleskjøpet Agri er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene som utføres av Felleskjøpet Agri.

Vår behandling av personopplysninger

Vi henter og bruker følgende data i forbindelse med ordresetting på www.felleskjopet.no

 • Fornavn og etternavn
 • Postadresse/gatenavn
 • Postnummer og -sted
 • E-postadresse
 • Mobilnummer
 • Kjøpshistorikk
 • IP-adresse
 • Informasjonskapsler (valgfritt) Se mer informasjon her
 • GEO-lokasjon (valgfritt)

Vi bruker din kontaktinformasjon for å kunne ta imot ordre satt på www.felleskjopet.no. Dette er nødvendig for å kunne behandle ordren og sende varene til deg. Opplysningene blir hentet fra oppslag mot 1881.no (valgfritt) og/eller utsjekksløsning på www.felleskjopet.no.

Vi bruker din kjøpshistorikk for å kunne løse reklamasjons- og angrerettssaker, og for din historiske oversikt.

Vi lagrer din maskins IP-adresse av sikkerhetsmessige hensyn i tilfelle det oppdages forsøk på svindel eller andre kriminelle handlinger.

Vi lagrer informasjonskapsler på din maskin for at du skal kunne gjennomføre et kjøp på www.felleskjopet.no. Hvis lagring av informasjonskapsler slås av vil ikke dette kunne være mulig. Denne informasjonen bruker også til å spore din aktivitet på nettstedet. Dette kan brukes i forbindelse med markedsføring av våre produkter på andre aktørers nettsteder.

Kortnummer - debet/kredit og personnummer oppgitt i forbindelse med ordresetting på www.felleskjopet.no lagres ikke av oss. Dette er informasjon som oppgis direkte til Nets og betalingstilbyderne som til enhver tid er tilgjengelig gjennom Nets’ betalingsportal.

Det er valgfritt å la oss bruke din GEO-lokasjon (kartposisjon som kan hentes fra mobile enheter, eller en datamaskins nettverksplassering). Dersom du tillater at vi henter denne informasjonen brukes det til å vise deg nærmeste Felleskjøpet-butikk, -verksted, -silo, eller annen Felleskjøpet-eid enhet på et kart, eller ved beholdningsoppslag på produktsidene for å vise hvor nærmeste butikk med varen på lager er i forhold til deg.

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter vi har, for eksempel pålegger bokføringsloven oss å oppbevare detaljert kjøpshistorikk i fem år.

Videre vil vi slette personopplysninger om deg som dersom du ber oss om det, med mindre vi har et rettslig grunnlag eller en lovpålagt plikt til å oppbevare personopplysningene videre.

Får andre tilgang til dine personopplysninger?

Vi deler dine personopplysninger med enkelte tredjepartsleverandører.

 • Nets’ Netaxept betalingstjeneste for alle kjøp gjennomført på www.felleskjopet.no
 • Teller dersom VISA eller Mastercard velges som betalingsmetode
 • Collector dersom faktura eller delbetaling velges som betalingsmetode
 • VIPPS dersom VIPPS velges som betalingsmetode

Bruk av databehandlere

Felleskjøpet Agri inngår databehandleravtale med alle virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av oss. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen. Vi bruker databehandlere blant annet til mottak av betaling for produkter kjøpt gjennom nettsiden www.felleskjopet.no.

Hvor lagres dine personopplysninger?

Personopplysninger som behandles av Felleskjøpet Agri lagres på servere i Norge. Vi overfører ikke personopplysninger til land utenfor EU/EØS. Vi vil i noen tilfeller overføre personopplysninger ut av Norge, gjennom plassering av server eller supportpersonell. I slike tilfeller vil overføringen være regulert av egne databehandleravtaler som inneholder EUs standardklausuler. Overføring av personopplysninger til USA er ikke noe vi gjør i dag, og om det skulle skje vil bare gå til selskaper som er sertifisert etter Privacy Shield.

Rettigheter

Du har rett til innsyn i og korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen som gjelder deg selv, eller til å protestere mot behandlingen samt rett til dataportabilitet. Videre kan du til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling av dine personopplysninger.

Du har også rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling som har rettsvirkning for, eller på tilsvarende måte i betydelig grad, påvirker deg.

Spørsmål eller anmodninger om innsyn i opplysninger som er registrert om deg kan rettes til <sett inn e-post> eller eventuelt per post til <sett inn fullt navn og adresse til virksomhet>.

Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket kan du rette en klage til Datatilsynet (post@datatilsynet.no).

PS: Dette dokumentet er under oppbygging og det vil komme små justeringer frem til 25. mai 2017.

Sist endret 19. april 2017 kl 08:30