0

Medlem

Ingen tar bedre vare på en bedrift enn den man selv eier.

Felleskjøpet Agri er en samvirkebedrift eid av ca 44.000 bønder. Det som kjennetegner en samvirkebedrift er at den er brukereid, brukerstyrt og gir brukernytte. På Medlem sin nettsider finner du nyttig informasjon om medlemsfordeler og medlemskap, ung/ny bondesatsing, samt informasjon om hvordan en samvirkebedrift fungerer.

Samvirke som organisasjonsform av Medlemsavdelingen Samvirke som organisasjonsform

Samvirke er en av flere måter å organisere økonomisk virksomhet på og er et strategisk og forpliktende samarbeid mellom enkeltpersoner. På verdensbasis er samvirkeorganisering en stadig mer brukt eierform. Felleskjøpet Agri eies av rundt 44 000 bønder. ... Les mer

Nyheter

Felleskjøpet søker medlemskap i NHO Felleskjøpet søker medlemskap i NHO

Styret i Felleskjøpet Agri har vedtatt å søke om medlemskap i NHO Mat og Drikke. Den formelle søknaden er sendt og Felleskjøpet kan bli medlem med virkning fra 1. januar 2019. ... Les mer

Bondens beste beslutninger Bondens beste beslutninger

Digitalt landbruk: TINE og Felleskjøpet har etablert selskapet Mimiro for å utvikle digitale løsninger for mer effektiv og miljøvennlig matproduksjon. ... Les mer

Felleskjøpet reserverer 50 Nikola Tre lastebiler Felleskjøpet reserverer 50 Nikola Tre lastebiler

Felleskjøpet Agri skal halvere CO2-utslipp fra sin transport innen 2030. Som et ledd i dette arbeidet har Felleskjøpet reservert 50 Nikola Tre lastebiler. Nikola Tre er en hydrogen-elektrisk lastebil spesialutviklet for det Europeiske markedet.. ... Les mer

Felleskjøpet er ikke en hvilken som helst traktorselger Felleskjøpet er ikke en hvilken som helst traktorselger

– Felleskjøpet er ikke en «hvilken som helst traktorselger». Vi er et samvirke og premissleverandør for prisen på driftsmidler. Vi besitter stor kunnskap og har økonomisk ryggrad til å ta et tak for hele landbruket når det trengs. ... Les mer

Personlig sameie eller realsameie? Personlig sameie eller realsameie?

Landbruksarealer kan eies i fellesskap mellom enten personer eller gårdsbruk. Eiendom som eies i fellesskap av to eller flere personer utgjør et personlig sameie. ... Les mer

Olav fra Luster ble årets unge bonde Olav fra Luster ble årets unge bonde

Olav Høyheim Einan vant kåringen av Årets unge bonde i 2018. Blant 311 nominasjoner, 15 semifinalister og fem finalister kunne han til slutt ta i mot prisen på samlingen for unge bønder. ... Les mer

Bonus på konto midt i juni

05.06.2018

Utbetaling av bonus og avkastning på medlemskapitalkonti pågår i disse dager og er på konto midt i juni. I alt utbetales 75 mill. kroner i etterbetaling/bonus som utgjør ca. 0,6% av hver enkelt sin samhandling med Felleskjøpet. I tillegg utbetales 10,3 mill. kroner i overføring til individuell egenkapital og 5,7 mill. kroner til avkastning (2,5 %) på innestående på individuell egenkapital.

 

Dato
Sted
Aktivitet
Påmeldingsfrist
18.01 6789 Loen

Nyttårsball i Loen

Påmelding: 04.01

Kontakt vårt Kundesenter

Mandag - fredag 08:00 - 17:00 Lørdag: 09:00 - 14:00
Ring 72 50 50 50
Bruk digitale fakturaløsninger og bidra til bedre miljø av Felleskjøpet Bruk digitale fakturaløsninger og bidra til bedre miljø

01.11.17 Hver måned sender Felleskjøpet ut 12,7 tonn med papirfakturaer. – Å framstille 1 tonn papir medfører 2 tonn CO2-utslipp og i tillegg kommer transport og postgang, forteller André Monsrud, utviklingssjef i Felleskjøpet. ... Les mer

Jan Kollsgård

Direktør medlem

Thor Haraldseth

Seniorrådgiver Medlem