Bli medlem - se fordelene

For å bli medlem må man ha økonomisk ansvar for landbruksdrift, landbruksrelatert virksomhet eller utmarks- og reindriftsnæring. Det forutsettes at man som medlem samhandler med Felleskjøpet og arbeider for selskapets formål. (vedtektenes §5).

Det kan også registreres øvrige og familiemedlemmer som deltar aktivt i drifta av foretaket (gården, samdrifta o.a.). For nye søknader finner du et eget felt i søknaden. For etterregistrering legger du inn dette ved å trykke på knappen Legg til eller fjern tilknyttet medlem.

Hvis du ikke driver landbruksrelatert drift kan du isteden søke om å bli kunde.

Betalingspartnere