Tørke og grovfôrmangel

Felleskjøpet holder fagmøter om situasjonen. Se møteoversikt uke 29.