28.03.2017 | Felleskjøpet

Hvis du lager kompost av hage- og matavfallet ditt hjelper du naturens kretsløp. Det blir mindre søppel, og dermed også lavere utslipp av CO2. I tillegg sparer du penger fordi du trenger å kjøpe mindre jord og/eller gjødselprodukter.

Kompostjord inneholder næringsstoffer som plantene trenger for å vokse, slik som nitrogen og fosfor. Meitemarken liker seg også i komposten, og dermed blir jorda luftigere og bedre å vokse i for plantene vi dyrker.

Hva kan du ha i komposten?

Det samme som du putter i matavfallssøppelet til vanlig kan brukes i komposten, slik som frukt- og grønnsaksavfall, eggeskall, tørkepapir, kaffegrut med mer. I tillegg kan du også ha kvister, greiner og gress etter gressklippingen i kompostbingen.

For å få best resultat og for at omdanningen skal gå raskt, er det lurt å dele alt som skal i varmkomposten i biter som ikke er større enn en golfball. Du kan også bruke en kompostkvern til å dele opp kvist og kvast fra hagen for å bruke som strø i komposten.

Dyreekskrementer, olje, fett og glanset papir skal ikke i komposten. Heller ikke syke planter skal brukes.

Man skiller mellom to hovedtyper av kompost:

Kald kompost

Denne typen kompost bruker noen sesonger på å bli omdannet til jord. Dette er fordi temperaturen synker på vinteren og nedbrytingen stopper opp.

Det er viktig å ha en god blanding av tørt og vått i komposten, ikke store kvister, røtter eller lignende. Blir komposten for våt, kan den begynne å råtne og da blir det lukt. Bruk derfor tørre materialer, som sagflis, tørt løv eller småkvist mellom de våte sjiktene. Er komposten din for tørr kan du vanne moderat slik at nedbrytingen kommer i gang. En eller to ganger i løpet av sesongen bør du vende på komposten.

Varm kompost

Man kan kjøpe systemer for varm kompost eller bygge en selv. Isolasjon, fuktighet og varme sørger for oppvarming og fortløpende nedbryting av komposten gjennom hele sesongen. Her er det også viktig at ikke komposten er for våt eller for tørr.

Matavfall passer bedre i en varm enn i en kald kompost, men man må passe på hvis det begynner å lukte og komme fluer. Da må den gjøres tørrere. Husk også at det er en fare for skadedyr som rotter og mus i en overfylt kompost. Hvis varm kompost gjøres riktig er den aktiv også om vinteren. Det betyr at en kan omdanne matavfall og hageavfall til jord gjennom hele året.

Varm kompost tømmes når den er full, eller en gang i året. Ved å sikte komposten før bruk, får du bort alle biter som ikke er helt brutt ned. Etter tømming må komposten ligge for å ettermodne. Det kan ta fra to måneder til et halvt år. Når komposten kjennes ut slik som jord du kjøper i sekk, og ikke er for fuktig, er den ferdig.