• Felleskjøpet Agri har en omsetning på 12 milliarder og 2500 ansatte
  • Felleskjøpet er den viktigste leverandøren av driftsmidler til norsk landbruk og har rundt 100 butikker rettet mot bønder og forbrukere
  • Felleskjøpets virksomhet omfatter også eiendomsdrift, brød og bakevarer, samt utstyr til park, anlegg og kjæledyr
  • Felleskjøpet er et samvirke eid av 44 000 bønder
  • Felleskjøpet er markedsregulator og innkjøps- og salgssamvirke for medlemmene. I tillegg arbeider selskapet for å bedre bondens rammevilkår
  • Felleskjøpets hovedmål er å bidra til å styrke medlemmenes økonomi på kort og lang sikt