Om Felleskjøpet

Sunt bondevett i over 125 år

Felleskjøpet er et samvirke eid av i overkant av 41 000 bønder. Samvirke som eierform er viktig for norsk landbruk. Dette gir bonden nødvendig trygghet og sikrer gode leveranser av både råvarer, produkter og tjenester

Fellesskap og vissheten om at selskapet utvikles for bondens beste både på kort og lang sikt, er avgjørende. Felleskjøpet investerer kontinuerlig i utvikling av eget selskap i alt fra medlemsarbeid, optimal infrastruktur for håndtering av fôr og råvarer til fremtidige investeringer til nytte for hele landbruket.

Felleskjøpet Agri har en omsetning på 18,7 milliarder og 4 107 ansatte. Felleskjøpet er den viktigste leverandøren av driftsmidler og teknologi til norsk landbruk. Felleskjøpets virksomhet omfatter også eiendomsdrift, brød og bakevarer, utstyr til park og anlegg, samt fôr og utstyr til kjæledyr. Felleskjøpet er markedsregulator for korn og innkjøps- og salgssamvirke for medlemmene. Felleskjøpets formål er å bidra til å styrke medlemmenes økonomi i landbruksvirksomheten på kort og lang sikt.

Åpenhetsloven

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) trådte i kraft 1. juli 2022. Loven har som formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. I tillegg skal den sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser når det kommer til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

Felleskjøpet har vært medlem av og rapportert til Etisk handel Norge siden 2014. Vår siste rapport, inkludert mål for videre arbeid med aktsomhetsvurderinger i rapporteringsåret 2022, finner du her.    

Felleskjøpets retningslinjer for bærekraftig forretningspraksis finner du her

Har du ytterligere spørsmål om Felleskjøpets arbeid med aktsomhetsvurderinger, kan du sende en e-post til konserninnkjop@felleskjopet.no.

Betalingspartnere