Om Felleskjøpet

Har tatt vare på jorda, dyra og framtida i over 125 år

Felleskjøpet Agri er et samvirke eid av over 39 000 bønder. Felleskjøpet Agri hadde i 2022 en omsetning på 20,2 milliarder kroner og 4 218 ansatte. Felleskjøpet Agri er den viktigste leverandøren av teknologi og driftsmidler til norsk landbruk og har rundt 100 butikker rettet mot bønder og forbrukere i Norge.

Felleskjøpet Agri eier Granngården i Sverige som også har over 100 butikker rettet mot samme målgruppe. Vår virksomhet omfatter også eiendomsdrift, brød og bakervarer, samt utstyr til park, anlegg og kjæledyr.

Felleskjøpet Agri er markedsregulator for korn, og innkjøps- og salgssamvirke for medlemmene. Felleskjøpet Agri sitt formål er å bidra til å styrke medlemmenes økonomi i landbruksvirksomheten på kort og lang sikt, og visjonen våre medarbeidere arbeider etter er Sammen tar vi vare på jorda, dyr og framtida.

Åpenhetsloven

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Loven har som formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. I tillegg skal den sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser når det kommer til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

Felleskjøpet har vært medlem av og rapportert til Etisk handel Norge siden 2014. Vår siste rapport, inkludert mål for videre arbeid med aktsomhetsvurderinger i rapporteringsåret 2022, finner du her.    

Felleskjøpets retningslinjer for bærekraftig forretningspraksis finner du her

Har du ytterligere spørsmål om Felleskjøpets arbeid med aktsomhetsvurderinger, kan du sende en e-post til konserninnkjop@felleskjopet.no eller lese mer i vår Guide

Betalingspartnere