Meny

Om Felleskjøpet

Sunt bondevett i 125 år

Felleskjøpet er et samvirke eid av 44 000 bønder. Samvirke som eierform er viktig for norsk landbruk. Dette gir bonden nødvendig trygghet og sikrer gode leveranser av både råvarer, produkter og tjenester.

Fellesskap og vissheten om at selskapet utvikles for bondens beste både på kort og lang sikt, er avgjørende. Felleskjøpet investerer kontinuerlig i utvikling av eget selskap i alt fra medlemsarbeid, optimal infrastruktur for håndtering av fôr og råvarer til fremtidige investeringer til nytte for hele landbruket.

Felleskjøpet Agri hadde en omsetning på 16,2 milliarder kroner i 2019 og 3 676 ansatte. Felleskjøpet er viktigste leverandør av teknologi og driftsmidler til norsk landbruk og har rundt 100 butikker rettet mot bønder og forbrukere i Norge. Felleskjøpet eier Granngården i Sverige som også har 100 butikker rettet mot samme målgruppe. Vår virksomhet omfatter også eiendomsdrift, brød og bakevarer, samt utstyr til park, anlegg og kjæledyr. Felleskjøpet er markedsregulator for kornsektoren i Norge.

Sponsing av Felleskjøpet Sponsing

Felleskjøpet Agri har en klar strategi for sponsing og samarbeidsavtaler. Gjennom våre sponsoraktiviteter og samarbeidsavtaler ønsker vi å formidle våre verdier samtidig som vi øker kunnskapen og kjennskapen til Felleskjøpet Agri. ... Les mer

Betalingspartnere