Felleskjøpet – konsern og samvirke

Felleskjøpet Agri har en omsetning på 12 milliarder og 2500 ansatte. Felleskjøpet er den viktigste leverandøren av driftsmidler til norsk landbruk og har rundt 100 butikker rettet mot bønder og forbrukere.

Felleskjøpets virksomhet omfatter også eiendomsdrift, brød og bakevarer, samt utstyr til park, anlegg og kjæledyr.

Felleskjøpet er et samvirke eid av 44 000 bønder. Felleskjøpet er markedsregulator og innkjøps- og salgssamvirke for medlemmene. I tillegg arbeider selskapet for å bedre bondens rammevilkår.

Felleskjøpets hovedmål er å bidra til å styrke medlemmenes økonomi på kort og lang sikt.

Mat til en voksende verdensbefolkning

kornåker i bygdelandskapI følge FN må vi øke matproduksjonen i verden med hele 70 prosent frem mot 2050. Vi må med andre ord produsere mer mat de neste 40 årene enn vi har gjort de siste 6000 årene. 

Det innebærer en stor oppgave for verdens matindustri som må lykkes med å skaffe befolkningen nok og riktig mat, samtidig som den totale miljøbelastningen blir så liten som mulig. 

Les mer om kraftfôr, råvarer og bærekraftig produksjon her.

Felleskjøpet i mange markeder Felleskjøpet i mange markeder

Felleskjøpet Agri har en rekke produkter og konkurrerer i mange markeder. Fra kjernevirksomhet til eierskap i datterselskaper er vi involvert i alt fra maskiner spesialtilpasset bonden til det ferdige grovbrødet mange nordmenn spiser til frokost. ... Les mer

Jakter på kortreist protein Jakter på kortreist protein

Forskere, myndighetene og landbruket går sammen om å utvikle mer bærekraftig dyrefôr. Et spennende mål er å lage proteinråvarer fra norske ressurser som skogsvirke og alger. Det vil gjøre norsk matproduksjon mindre avhengig av import. ... Les mer

Nøkkelinformasjon om Felleskjøpet Nøkkelinformasjon om Felleskjøpet

Konsernets driftsinntekter var i 2013 på 12 086 millioner kroner, en økning fra 11 870 i 2013. Driftsresultatet konsern i 2014 ble på 447 millioner, mens resultat før skatt endte på 301 millioner. ... Les mer

Bærekraft for bonde og samfunn Bærekraft for bonde og samfunn

Felleskjøpet ønsker å bidra til en matproduksjon som er bærekraftig for bonden og samfunnet. Dette er grunnlaget for konsernets nye policy for bærekraftig utvikling. Det legges særlig vekt på utvalgte områder, som klima og miljø. ... Les mer

Historien om Felleskjøpet Historien om Felleskjøpet

Felleskjøpet er et godt innarbeidet merkenavn i Norge. Det var ikke like kjapt og kort navnet de første stifterne valgte i 1896. Intet mindre enn "Landhusholdningsselskapernes Fællesindkjøbsforening" skulle barnet hete. ... Les mer

Sponsing Sponsing

Felleskjøpet Agri har en klar strategi for sponsing og samarbeidsavtaler. Gjennom våre sponsoraktiviteter og samarbeidsavtaler ønsker vi å formidle våre verdier samtidig som vi øker kunnskapen og kjennskapen til Felleskjøpet Agri. ... Les mer