• Felleskjøpet Agri har en omsetning på 11,8 milliarder og 2500 ansatte.
  • Felleskjøpet er den viktigste leverandøren av driftsmidler til norsk landbruk, og har i underkant av 100 butikker rettet mot bønder og forbrukere.
  • Felleskjøpets virksomhet omfatter også eiendomsdrift, brød og bakevarer, samt utstyr til park, anlegg og kjæledyr.
  • Felleskjøpet er et samvirke eid av 44 000 bønder.
  • Felleskjøpet er markedsregulator for korn, innkjøps- og salgssamvirke for medlemmene.
  • I tillegg arbeider selskapet for å bedre bondens rammevilkår.
  • Felleskjøpets hovedmål er å bidra til å styrke medlemmenes økonomi på kort og lang sikt.