Felleskjøpet Agri har en omsetning på 12 milliarder og 2500 ansatte. Felleskjøpet er den viktigste leverandøren av driftsmidler til norsk landbruk og har rundt 100 butikker rettet mot bønder og forbrukere.

Bønder med John Deere traktor

Felleskjøpets virksomhet omfatter også eiendomsdrift, brød og bakevarer, samt utstyr til park, anlegg og kjæledyr.

Felleskjøpet er et samvirke eid av 44 000 bønder. Felleskjøpet er markedsregulator og innkjøps- og salgssamvirke for medlemmene. I tillegg arbeider selskapet for å bedre bondens rammevilkår.

Felleskjøpets hovedmål er å bidra til å styrke medlemmenes økonomi på kort og lang sikt.