1130x400 ta vare på banner.jpg

Ta vare på jorda, dyra og framtida

Vi har mye som er verdt å ta vare på her til lands. Som den vakre naturen vår, dyra som bor her. Og alle de som står på for at vi skal kunne nyte god norsk mat hver eneste dag. For å nevne noe.

Gjennom generasjoner har vi i Felleskjøpet tatt vare på verdifull kunnskap, side om side med den norske bonden, om livet på og utenfor gården. I dag utvikler vi blant annet fôr, såkorn og frø tilpassa norske forhold.

Besøker du en av våre mange butikker, vil du møte folk som kan hjelpe deg å ta vare på tomatplanta på balkongen din, eller få valpen din til å spise skikkelig næringsrikt fôr. For å nevne noe.

Velkommen til Felleskjøpet.

Ta vare på våren

Møt bøndene

– Et viktig budskap
- Skal være stolte av jobben vi gjør
Kreativ gårdsdrift i tre generasjoner
– Essensen i alt vi bønder holder på med
Ta vare på-bonden fra Skåla

Sammen tar vi vare på jorda, dyra og framtida

Sammen

De som driver produksjonen, skal også eie. Dette er essensen i samvirket, der overskuddet går tilbake til eiere og videreutvikling av Felleskjøpet. Samholdet i Felleskjøpet har stått fjellstøtt i over 125 år. Slik skal det fortsette. Samtidig er det viktig at samvirket sin kompetanse og kunnskap kommer flere til gode. I vårt samvirke står vi sammen for både bonde, forbruker og bedriftskunden.

Tar vi vare på

Det er en selvfølge for bonden å ta vare på og videreutvikle gården for å etterlate den i en bedre forfatning til neste generasjon. Det er også en viktig forutsetning for et bærekraftig landbruk, som samtidig skal møte behovene vi har nå. I en verden med store klimautfordringer og en økende befolkning har vi alle et ansvar for å ta enda bedre vare på ressursene, og videreutvikle drifta, både for oss selv, og de som kommer etter oss.

Jorda

En riktig forvaltning av jorda er en forutsetning for matproduksjonen. Vi skal bidra med kunnskapen og innsatsmidlene slik at den norske bonden, uansett størrelse på gården, kan dyrke så mye mat og fôr som mulig. Gjennom god dyrking sikrer vi matforsyningen. Tar vi vare på jorda, er vi kommet langt på vei til å skape verdens mest bærekraftige landbruk.

Dyra

Dyra skal ha det godt. Vi skal bidra med kunnskapen, kompetansen og løsningene som skaper god dyrevelferd hos både husdyr og kjæledyr. Å ta vare på dyra handler om gode rutiner, godt og riktig fôr, nok vann, miljøberikelse, tilgang på beite for drøvtyggeren og godt inneklima og velferd.

Framtida

Det norske landbruket er tuftet på mange generasjoners nybrottsarbeid, og skal fortsette å gjøre det i mange generasjoner fremover. Felleskjøpet skal bidra til levende bygder og byer over hele Norge. Sammen med bonden har vi jobbet langsiktig i over 125 år. Slik skal vi holde fram. Vi skal dele kunnskap om ny teknologi, bærekraftige og framtidsretta løsninger med alle som ønsker å ta vare på jorda og dyra. ​​

 

Aktuelle artikler

Ta vare på hverandre
Ta vare på framtida
Tar vare på såkornet
Ta vare på-konseptet
Tar vare på bondens økonomi og grisens velferd
Tar vare på et aktivt landbruk
Ta vare på ammekua med riktig tilskuddsfôr

Betalingspartnere