01.11.2022 | Eva Olssøn

Tidligere i år var Samvirke på besøk på Krosser for å snakke om overgangen fra konvensjonell gjødsel til mineralorganisk NPK 20-4-8 fra Grønn Gjødsel. Målet er bedre jordhelse, mindre avrenning og like høye mål for avlinga. Nå er kornet tresket og avlinga har vært over all forventning. 

Ikke i tvil om å bruke samme gjødsla neste år

Det eneste såkorndyrkerne på Ås planlegger å gjøre annerledes neste år er å gjødsle mer. Mengden gjødsel de brukte i år var et bevisst valg, og sammen med tidligere generasjoner på gården har de sett at det kunne vært brukt mer. De er fornøyd med oppgjøret og med at de har spart olje og strøm siden været har vært på deres side - også når det gjelder tørking av kornet.

- Det er for tidlig å si noe sikkert om dette gjorde stort utslag for jordhelsa, fastslår Cathrine. - Jeg undersøkte jorda i vår, og vi planlegger å ta jordprøver ofte. Det er ikke en “quick fix” med god jordhelse, men et langsiktig prosjekt, men det er målet om god jordhelse som driver oss framover. 

Såkornkontrakt med Felleskjøpet

Krosser gård har levert såkorn til Felleskjøpet i mange år. - Vi ønsker å være såkorndyrkere og har som faren min, hatt kontrakt med Felleskjøpet. I år har vi lært at vi skal være raske  for en rask levering av høsthvetemmed å levere kornprøve til Holstad. Så snart kornprøven er godkjent kommer Felleskjøpet for å hente kornet, og i mellomtiden tørker vi og lagrer på låven, forklarer Cathrine.

En uke fra tresking til leveranse hos bonden

All såkornproduksjon foregår på kontrakt og Felleskjøpet har kontrakt med omkring 300 dyktige produsenter fra Østlandet og Trøndelag, selskapet har såkornfabrikk på Holstad og en i Steinkjer. 

Totalt selger Felleskjøpet mellom 35- og 40 000 tonn såkorn i året. I år var 4 000 tonn av dette høstkorn, blant annet såkornet fra Krosser gård. Kornet ble hentet en lørdag tidlig i september og mindre enn en uke senere var kornet analysert, renset, pakket og kjørt ut med lastebil. Vårkornet har vi noe bedre på tid siden det skal såes flere måneder senere, forteller Jon Atle Repstad som er produktsjef for plantekultur og jobber på Holstad.

720x593 Bilde 1.jpg

HOLSTAD: Tittel Jon Atle Repstad viser fram teknologien på anlegget. Foto: Laurits Palmieri-Olssøn

Holstad er et viktig anlegg for Felleskjøpet med 50-60 ansatte som jobber med såkorn og såfrø, på hovedlageret for plantevern, i butikken, verkstedet med salg av maskiner. I høstkornsesongen og gjennom vinteren er det skiftjobbing i såkornfabrikken.

720x480 Bilde 3.jpg

KORNET ANKOMMER HOLSTAD: Såkornet som er hentet ute hos kontraktsdyrkerne.Foto: Laurits Palmieri-Olssøn

Tar vare på de ansatte, bonden og miljøet  

I Norge er Felleskjøpet alene om å bruke ThermoSeed-teknikken for å varmebehandle såkornet. Det er ThermoSeed-anlegg både på Holstad og i Steinkjer og teknologien hindrer frøoverførte sykdommer som kan gjøre at kornet får dårligere spireevne. Gjennom varme og damp, uten bruk av kjemiske midler, renses såkornet. 

Felleskjøpet har brukt denne teknologien i ti år og i løpet av tiden har vi spart miljøet for 220 000 liter kjemiske beisemidler, forteller Repstad. – Når kornet kommer inn til oss analyseres det for å finne best mulig behandling for det enkelte kornparti. Om kvaliteten tilsier det, forblir kornet ubehandlet, og om det er behov går det til ThermoSeed-behandling.

720x480 Bilde 5.jpg

GRUNDIG: Renser Morten Schiøll kontrollerer kvaliteten på såkornråvaren med «seed-skanner». Skanneren tar bilde fra tre sider av hvert eneste korn som går gjennom maskinen. Foto: Laurits Palmieri-Olssøn

Denne teknologien er svært gunstig både for de som jobber med kornet i fabrikken, for bonden som skal så med det og for miljøet fordi ingen kjemiske midler benyttes. En annen fordel med ThermoSeed-teknologien er at det ikke er fare for å utvikle resistens, slik de kjemiske midlene kan gjøre.

 

Bruker energi vi produserer selv

Holstad er et selvgående energisystem siden anlegget bruker energi de selv produserer.  
- Bioenergi brukes til å varme opp både bygninger og tørkeanlegg, og det benyttes også i deler av ThermoSeed-prosessen. Det er avfallet fra produksjonen vi bruker så vi har et selvgående energisystem, avslutter Repstad.

720x394 Bilde 4.jpg
 
PAKKET: Såkornet klart for utkjøring. Foto: Laurits Palmieri-Olssøn