Såkorn

Aktuelle artikler

Tar vare på såkornet
Ugrassprøyting i høstkorn om høsten
Høstsådde vekster
Etablering av fangvekster må tilpasses sesongen
Krigen mot ugraset
Salgsstart høstkorn
Høstkorn og høstraps
Prøv kalk, ny sort eller økohavre!
Går for mathvete og sprer mer møkk i enga
Nye plantevernprodukter og endringer
TrioWrap Loop- nytt bærekraftig alternativ som har overbevist!
Spart verden for 200 tonn kjemisk beis
Hvilken vårhvete skal vi velge i 2023?
Oppnå bedre resultater med en fuktighetsmåler
SPIRE Resåing - ny frøblanding

Betalingspartnere