Høstsådde vekster - salget er i gang!

Høstsådde vekster utnytter en mye lenger vekstsesong enn vekster som sås på våren, de har også et stort avlingspotensial.

Utvalget er størst nå, sørg for å bestille sortene du ønsker deg!

Kontakt oss

Kontakt en av våre salgs- og fagkonsulenter for kraftfôr og plantekultur..

Høsthvete MAT

Kort fra produktsjefen om årets høsthvete til mat

Lizzie - ny mathvetesort

Ny mathvetesort. Sorten er foredlet av Lantmännen i Sverige, men valgt ut av Graminor på grunnlag av norske forsøk. I gjennomsnitt for de tre siste årene har Lizzie hatt overvintring på nivå med Magnifik og avling 6 % over Kuban. Lizzie vil antakelig overta for Kuban som hovedmatsort.

Såmengde: 21-22 kg pr. daa

Veiledende såtidspunkt: 25. august - 10. september i Mjøsområdet og Trøndelag, 5. september til 20. september rundt Oslofjorden

Kuban - velkjent

Velkjent mathvetesort som har hatt god overvintringsevne. Sorten gir gode avlinger og er svært stråstiv. Kornkvaliteten er god, hektolitervekta høy, og ikke minst den er ønsket av mølleindustrien.

Såmengde: 22-23 kg pr. daa

Veiledende såtidspunkt: 25. august - 10. september i Mjøsområdet og Trøndelag, 5. september til 20. september rundt Oslofjorden
.

Bernstein - etterspurt av mølleindustrien

Meget god bakekvalitet og er etterspurt av mølleindustrien. Sorten har dessverre noe dårlig overvintringsevne og er best egnet i de beste dyrkingsområdene.

Såmengde: 23 - 25 kg pr. daa

Veiledende såtidspunkt: 5. september til 20. september rundt Oslofjorden
.

Magnifik - god overvintring

Eldre sort med god overvintring. Sorten kan ha noe variabel falltallsstabilitet i under vanskelige innhøstingsforhold.

Såmengde: 21-22 kg pr. daa

Veiledende såtidspunkt: 25. august - 10. september i Mjøsområdet og Trøndelag, 5. september til 20. september rundt Oslofjorden

Festival – økologisk

Eneste høsthvetesorten som leveres økologisk. Sorten har gode dyrkingsegenskaper og relativt høyt avlingspotensial

Såmengde: 22-23 kg pr. daa

Veiledende såtidspunkt: 25. august - 10. september i Mjøsområdet og Trøndelag, 5. september til 20. september rundt Oslofjorden

 

Høsthvete  FÔR

Kort fra produktsjefen om årets høsthvete til fôr

Rotax

Ny fôrhøsthvete med gode overvintringsegenskaper. Avlingsnivå er høyt og Rotax har gitt 3 % større avling enn Jantarka i snitt for de siste tre årene. Rotax vil antakelig overta for Jantarka som hovedfôrsort.

Såmengde: 22-23 kg pr. daa

Veiledende såtidspunkt: 25. august - 10. september i Mjøsområdet og Trøndelag, 5. september til 20. september rundt Oslofjorden

Jantarka – velkjent hovedsort

Vært hovedsort av fôrhøsthvete i mange år. Sorten er storkornet og har høyt avlingspotensiale kombinert med god overvintringsevne.

Såmengde: 23 - 25 kg pr. daa

Veiledende såtidspunkt: 25. august - 10. september i Mjøsområdet og Trøndelag, 5. september til 20. september rundt Oslofjorden


Høstrug


Av høstrug tilbyr Felleskjøpet de velkjente sortene SU Performer og KWS Tayo. SU Glacia var en nyhet i fjor som har vist svært lovende forsøksresultater. Alle rugsortene er hybrider og selges i storsekk med 12 enheter (sekkevekta varier fra 380-500 kg, typisk 450 kg). En storsekk rekker til om lag 45 dekar pr. ved tidlig såing og 35 dekar ved sen såing.

SU Performer – velkjent

Meget god vinterherdighet. Sorten har relativt kort strå og god stråstyrke. For å redusere forekomsten av mjøldrøye i avlinga er det blandet inn 10% populasjonsrug i sekkene.

Såmengde: 1 storsekk (12 enheter = 12 mill spiredyktige frø) rekker til 45 daa ved såing i slutten av august, 38 - 43 daa ved såing i første halvdel av september og 35 daa ved såing siste halvdel av september på Sør-Østlandet.

Veiledende såtidspunkt: 25. august - 10. september i Mjøsområdet og Trøndelag, 5. september til 20. september rundt Oslofjorden

KWS Tayo – velkjent

En av de høyest ytende sortene i svenske og danske forsøk over flere år. Sorten er relativt tråstiv og har god overvintringsevne. KWS-sortene er såkalte Pollen-Pluss sorter. Det vil si at hybridsorten selv produserer tilstrekkelig pollen til å sikre god pollinering og redusere faren for mjøldrøye.

Såmengde: 1 storsekk (12 enheter = 12 mill spiredyktige frø) rekker til 45 daa ved såing i slutten av august, 38 - 43 daa ved såing i første halvdel av september og 35 daa ved såing siste halvdel av september på Sør-Østlandet.

Veiledende såtidspunkt: 25. august - 10. september i Mjøsområdet og Trøndelag, 5. september til 20. september rundt Oslofjorden

SU Glacia – svært lovende forsøksresultater

Ny sort fra leverandøren av SU Performer. Sorten har gitt lovende resultater i Finland på overvintring og avling. De første skiftene med SU Glacia ble sådd høsten 2023 og så langt ser det svært lovende ut.

Såmengde: 1 storsekk (12 enheter = 12 mill spiredyktige frø) rekker til 45 daa ved såing i slutten av august, 38 - 43 daa ved såing i første halvdel av september og 35 daa ved såing siste halvdel av september på Sør-Østlandet.

Veiledende såtidspunkt: 25. august - 10. september i Mjøsområdet og Trøndelag, 5. september til 20. september rundt Oslofjorden

Høstrughvete

Belcanto – gode egenskaper

Vært dyrket noen sesonger i Norge. Sorten har god sykdomsresistens, høyt avlingspotensiale og god overvintringsevne. Belkanto har god resistens mot groing i akset.

Såmengde: 21-22 kg pr. daa

Veiledende såtidspunkt: 25. august - 10. september i Mjøsområdet og Trøndelag, 5. september til 15. september rundt Oslofjorden

Panaso og Temuco – vist gode forskningsresultater

Felleskjøpet har startet oppformering av disse to nye, lovende sorter Begge sortene har god overvintringsevne og har gitt 5 – 10 % høyere avling en Belcanto i de tre årene de har vært med i norske forsøk.

Såmengde: 21-22 kg pr. daa

Veiledende såtidspunkt: 25. august - 10. september i Mjøsområdet og Trøndelag, 5. september til 15. september rundt Oslofjorden

Høstbygg

SY Galileoo – høytytende

En meget høytytende seksradshybridsort. Sorten må sås tidlig, seinest første uka i september for å sikre god busking utover høsten. SY Galileoo selges som andre hybridsorter i enheter. En storsekk på 10 enheter rekker til 50-60 dekar avhengig av såtid.

Såmengde: 1 storsekk (10 enheter = 10 mill spiredyktige frø) rekker til 60 daa ved tidlig såing og 50 daa ved sein såing

Veiledende såtidspunkt: Tidlig såing 20. august - 1. september. Sein såing 25. august til 7. september, rundt Oslofjorden

Høstrybs


Høstrybs har bedre overvintringsevne og kan såes litt seinere enn høstraps.

Arrivee

Godt avlingspotensial, men ikke på høyde med høstrapssortene. Såmengden for høstrybs er om lag 300 gram frø pr. daa.

Såmengde: 300 g pr. daa

Veiledende såtidspunkt: 20. august - 1. september

Høstraps

Kort fra produktsjefen om årets høstraps

DK Expat - høytytende

Er en høytytende sort med god overvintringsevne. Expat erstatter den vekjente sorten Explicit.

Såmengde: 1 sekk (1,5 mill spiredyktige frø) rekker til 25-35 daa

Veiledende såtidspunkt: 1. august - 20. august rundt Oslofjorden

Parcours – ny sort

Ny sort som ble lansert i 2023. Sorten her høyt avlingspotensiale og god overvintringsevne.

Såmengde: 1 sekk (1,5 mill spiredyktige frø) rekker til 25-35 daa

Veiledende såtidspunkt: 1. august - 20. august rundt Oslofjorden

SY Florian – velkjent

Velkjent sort med høyt avlingspotensial. Sorten bør dyrkes i de beste områdene der den har tilstrekkelig overvintringsevne. Høstraps selges i enheter, og en sekk rekker til 25 – 35 daa. Avhengig av spireforhold og såtidspunkt.

Såmengde: 1 sekk (1,5 mill spiredyktige frø) rekker til 25-35 daa

Veiledende såtidspunkt: 1. august - 20. august rundt Oslofjorden

Fangvekster 

 

SPIRE FV Oslofjord Høst -NYHET

Delvis overvintrende blanding. Reduserer erosjon og næringstap. Rug og havre gir god etablering fram til 15. september. Kan spres med viftespreder. Tre plantefamilier.
FKnr: 32516 - 25 kg.

Såtid: Før 1 sept
Såmengde: 8-10 kg
Ca. pris per dekar: 132-165

SPIRE FV Else -NYHET!

Blanding med høy andel belgvekster og lavt C/N forhold. For bruk der man ønsker å samle mest mulig nitrogen fra lufta og få denne tidlig tilgjengelig i følgende vekstsesong. Delvis overvintrende. Tre plantefamilier.
FKnr 32518 - 25 kg.

Såtid: Før 20 aug
Såmengde: 3-4 kg
Ca. pris per dekar: 140-180

SPIRE FV Ettårig

Hurtigvoksende utvintrende blanding som bedrer jordstruktur, samler næring, bygger biomasse og fanger karbon. Kan spres med viftespreder. Tre plantefamilier.
FKnr 35201 - 25 kg.

Såtid: Før 20 aug
Såmengde: 3-4 kg
Ca. pris per dekar: 120-160

SPIRE FV Flerårig

Artsrik delvis overvintrende blanding. Bør såes med såmaskin eller med liten spredebredde. Fire plantefamilier.
FKnr 32500 - 25 kg.

Såtid: Før 20 aug
Såmengde: 3-4 kg
Ca. pris per dekar: 132-176

SPIRE FV Vintergrønn

Delvis overvintrende blanding. Reduserer erosjon og næringstap. Rug gir god etablering fram til 15. september. Vikker tåler noe senere såtidspunkt enn reddik. Kan spres med viftespreder. Tre plantefamilier.
FKnr 32533 - 25 kg.

Såtid: Før 1 sept
Såmengde: 5-7 kg
Ca. pris per dekar: 112-157

SPIRE FV Høst

Utvintrende blanding. Reduserer erosjon og næringstap. Havre gir god etablring fram til 15. september. Kan spres med viftespreder. Tre plantefamilier.
FKnr: 32505 - 25 kg.

Såtid: Før 20 aug
Såmengde: 6-8 kg
Ca. pris per dekar: 99-132

SPIRE FV Fredrik

Hurtigvoksende blanding. Inneholder arter som er sikre ved etablering i stående åker. Kan spres med viftespreder. Tre plantefamilier.
FKnr 32511 - 25 kg.

Såtid: Før 20 aug
Såmengde: 3,5-4,5 kg
Ca. pris per dekar: 119-153

SPIRE FV Blågul

Hurtigvoksende blanding med lav såmengde. God effekt på jordstruktur og reduserer næringstap. Inneholder ikke vikker. Kan spres med viftespreder. Tre plantefamilier.
FKnr 32514 - 25kg.

Såtid: Før 20 aug
Såmengde: 1,5-2,5 kg
Ca. pris per dekar: 81-135

SPIRE FV Vekstskift

Tilpasset vekstskifter med belg- og oljevekster for å unngå oppformering av smitte. Inneholder ikke vikke eller korsblomstrede vekster. Kan spres med viftespreder. Fire plantefamilier.
FKnr 32512 - 25 kg.

Såtid: Før 20 aug
Såmengde: 8-10 kg
Ca. pris per dekar: 123-155

SPIRE FV Høstsol

Hurtigvoksende blanding som er delvis overvinternde. God effekt på jordstruktur og reduksjon av næringstap. Kan spres med viftespreder. Fire plantefamilier.
FKnr 32536 - 25 kg.

Såtid: Før 20 aug
Såmengde: 3-4 kg
Ca. pris per dekar: 123-164

SPIRE FV Sommer allsidig

Meget artsrik blanding som dekker godt mot ugras. Brukes etter tidligkulturer av potet og grønnsaker. Delvis overvintrende. Pollinatorvennlig. Hele 11 ulike arter fordelt på 6 plantefamilier.
FKnr 32506 - 10 kg.

Såtid: Før 20 aug
Såmengde: 3-4 kg
Ca. pris per dekar: 140-180

SPIRE FV Vinter allsidig

Artsrik overvintrende blanding som dekker godt mot ugras. Brukes etter tidligkulturer av potet og grønnsaker. Delvis overvintrende. Pollinatorvennlig. Fire plantefamilier.
FKnr 32507 - 10 kg.

Såtid: Etter høsting tidligkulturer
Såmengde: 2-3 kg
Ca. pris per dekar: 80-120

 

Les mer om andre som har lykkes med fangvekster

Doblet salget av fangvekster
Dave bruker Rapid til alt, og den sår og sår...
Etablering av fangvekster må tilpasses sesongen
Fangvekster til bruk i ulike kulturer
Fangvekster fra Felleskjøpet
Følg sesongen med våre «Väderstad-bønder»
Ny halmstrigler fra Tume

Betalingspartnere