15.05.2023 | Håvard Simonsen

Det er stor interesse for jordarbeidingsmetoder, proteinvekster, grønne marker og effektiv etablering.

De tre bøndene er:

  • Ole Haakaas, Båstad
  • Dave Eggum, Vormsund
  • Tor Stavrum Dahlen og sønnene Ådne og Johan Kjeldsen Dahlen, Ekne

Allsidig planteproduksjon og økoegg

Ole Haakaas produserer økologiske egg på gården Mellom Haakaas i Båstad i Trøgstad. I tillegg driver han planteproduksjon sammen med broren Per. Til sammen disponerer de 1 500 dekar og har et allsidig vekstskifte. I år har de høst- og vårhvete, bygg, erter, åkerbønner og hestehøy. Jorda består av leire i dette sørøstre hjørne av Øyeren med forbud mot høstpløying. All jord der det ikke er høstkorn, overvintrer i stubb.

– Det er lenge siden vi har pløyd noe annet enn enga. Ned mot Øyeren er det sikkert 15-20 år siden, sier Haakaas.

Jordarbeiding i åkerstubben, enten det er til høst- eller vårkorn, utføres med en Väderstad Swift som kjøres 1-2 ganger etter behov. Deretter sår de med en Väderstad Rapid. De har ikke lenger såbedsharv, men kan få en nabo som de leiesår for, til å harve for dem om våren hvis det skulle være nødvendig.

– Jeg tror vi har for mye halm til å så direkte med Rapiden. På denne jorda lønner det seg som regel å «rote» litt. Da tørker det bedre i toppen og det blir en finere struktur. Men vi direktesår etter åkerbønner og erter, og det har stort sett gått bra, sier Haakaas.

Han har god dokumentasjon på soliditeten og bruktverdien til Rapiden. I år har han solgt sin 3 meter og kjøpt en brukt 4 meter, begge 2007-modeller. 3-meteren hadde gått 28 500 dekar, og det var kun fikset på en løftesylinder. Han fikk 15 000 kroner mer for den nå enn han ga for den som ny i 2007. 4-meteren har gått 40 000 dekar. Den er det skiftet skåler på. Haakaas kjøper stort sett brukt utstyr, og er ikke redd for arealtelleren på den «nye» Rapiden.

PÅ DIREKTEN: Denne høsthveten sådde Ole Haakaas direkte med Rapid etter åkerbønner i fjor høst. Bildet er tatt 21. april.

Karbon Agro «light»

Dave Eggum på Eggum gård ved Vormsund driver også 1 500 dekar og leiesår i tillegg 1 000 dekar for naboer. Eggum er en av pilotbøndene i Karbon Agro, et prosjekt i NLR Øst som ser på tilpasning av det internasjonale driftssystemet Conservation Agriculture til norske forhold. Driftsopplegget kalles også ofte regenerativt jordbruk. Hovedprinsippene i dette systemet er minimal jordarbeiding, kontinuerlig plantedekke og variert vekstskifte.

– Jeg har imidlertid ikke hoppet på bølgen med bare direktesåing. Jeg mener det er for tidlig på jorda her som består av mye planert leire. Men jeg etterstreber minst mulig jordarbeiding, og har tatt i bruk andre prinsipper i Karbon Agro, sier Eggum.

Eggum har selv en Väderstad Swift kultivator og en 6 meter Väderstad Spirit Fix-modell, som han har kjøpt brukt. Fix-modellen har 12,5 cm avstand mellom både så- og gjødsellabber, og er kjent for å legge gjødsla lett tilgjengelig for såfrø og planteutvikling. I tillegg leier han tjenester og andre typer redskaper når forholdene krever det.

– Generelt kjører jeg én gang med Swift og sår. Hvis det er mye halm om høsten, leier jeg en Väderstad Carrier XL før jeg sår. Jeg leier også direktesåing når forholdene ligger til rette for det. Tilskuddet ved direktesåing dekker leiekostnadene og det fungerer veldig fint, sier Eggum.

Denne sesongen har Eggum høstraps, høsthvete, mye havre og åkerbønner. Høstrapsen ble direktesådd av en kollega med en Väderstad Spirit strip-till. I mye av havren har han vårsådd raigras som fangvekst, og i åkerbønnene har han hvitkløver som underkultur.

image2gbz.png

VEKSTSKIFTE: Dave Eggum er med i Karbon Agro-prosjektet, der allsidig vekstskifte er et av kriteriene. Her fra en høstrapspåker for fire år siden.

Fra Rapid til Spirit

På gården Nordby på Ekne i Levanger driver Tor Stavrum Dahlen med kombinert griseproduksjon i tillegg til kornproduksjon. Sønnene Ådne og Johan er begge aktivt med og tar seg i stor grad av korndrifta. Johan er mekaniker ved Felleskjøpets verksted i Levanger og Ådne er straks ferdig med utdanning på Blæstad og begynner som mekaniker hos Felleskjøpet på Holstad i Ås til sommeren.

Forholdene ligger godt til rette ned mot Trondheimsfjorden og Dahlen dyrket bygg, havre og hvete, og har blant annet lang erfaring med høsthvete.

– For to år siden hadde vi også høstrybs som vi direktesådde i stubben. Det har vi mål om å prøve igjen. Vi har forsøkt å direkteså korn med Väderstad Rapid, men med begrenset suksess. Vi har utfordringer med opptørking og mye husdyrmøkk som trenger nedmolding. Mens vi tidligere pløyde, driver vi nå med redusert jordarbeiding. De siste 5-6 åra har vi kjørt med Väderstad Swift før såing, sier Dahlen.

Nytt i år er at de bytter ut sin Rapid med en ny 6 meter Spirit Fix.

– Hovedårsaken er å få en jevnere oppspiring og god etablering med tanke på at Spiriten har individuelle sålabber, sier Ådne, som bruker det meste av tida hjemme denne våren og forsommeren. Han viser til at de får mye større såkapasitet med mindre overfarter og færre snuinger på vendeteigene.

– Vi planlegger også å kjøre tildelingsfil for såkornet, for å variere tildelingen av såkorn etter vekstvilkårene på skiftet. Målet er å jevne ut plantebestanden fra starten av, og forhåpentligvis få jevnere avling, sier Ådne.

Han forteller at planen er å fortsette med samme jordarbeiding, som hovedsakelig har bestått av én tur med Swiften om høsten og en ny tur på våren før såing. – Det har vært gunstig med en grunn høstharving for å få blandet inn og startet nedbrytingen av halmen og for raskere å få opp jordtemperaturen om våren, sier han.

I utgangspunktet kjøres all grisemøkka ut om våren.

Skifteplanen i år består av høsthvete, bygg, havre og litt gras – med lamaer som beitepussere!

image516h.png

NY SPIRIT: Tor Stavrum Dahlen (i trappa) og sønnen Johan (i FK-dress) får gjennomgang av sin nye Spirit med Väderstads Jesper Thuresson. (Foto: Lars Petter Husby)

Samvirke 4 2023