For leverandører

Felleskjøpet ønsker å legge til rette for at våre leverandører skal ha klare og tydelige rammevilkår for leveransene. Sammen skal vi sikre at vi ivaretar krav, forventninger, lover og regler. Det er viktig for oss å knytte til oss de beste leverandørene, vi er opptatt av og utvikle gode, effektive og økonomiske samarbeidsrelasjoner. Vårt hensyn til samfunnsansvar, kvalitet og sikkerhet har også stor betydning for valg av leverandør/samarbeidspartner.

Om Konserninnkjøp

Konserninnkjøp har kjernekompetanse innen anskaffelser, regelverk, innkjøpssystem, innkjøpsanalyse, samfunnshensyn og avtaleforvaltning. Konserninnkjøp er en fagavdeling organisert under Drift og utvikling, som skal være bindeleddet mellom Felleskjøpet og våre leverandører. Årlig anskaffer Felleskjøpet varer og tjenester for til sammen ca.11 milliarder.

Åpningstider for våre butikker og avdelinger
Nøkkelinformasjon om Felleskjøpet

«Sammen skal vi ta vare på jorda, dyra og fremtiden» vi skal gjennom tett samarbeid mot vår leverandørkjede videreføre og forsterke Felleskjøpet snart 130 år lange historie. I dag som den gangen er den enkle ideen at felles innkjøp gir bedre innkjøp. 

Konserninnkjøp gjennomfører større konkurranser og inngår rammeavtaler så vel som enkeltavtaler. Vi skal fremme mål innen innovasjon og samfunnsansvar gjennom våre anskaffelser, dette bidrar til effektivisering og utvikling av organisasjonen gjennom bruk av digital verktøy.
Et sentralt mål er oppfølging av kontrakter, herunder fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold og bekjempelse av arbeidskriminalitet og korrupsjon.
Konserninnkjøp driver veiledning og rådgiving for Felleskjøpets virksomheter og datterselskap. Andre arbeidsoppgaver er deltakelse i felles driftsoppgaver, herunder løpende arbeid med utforming av regelverk og strategier knyttet til anskaffelser og økonomistyring, utarbeidelse og kvalitetssikring av maler og rutiner.

Betalingspartnere