Planteproduksjon

Planteproduksjon

Frødyrking

Klimatilpassede sorter til bruk i eng, beite og grøntanlegg over hele landet. Det er tolv gras- og kløverartene som frøavles i Norge, og som i grovfôrdyrkingen, er timotei, engsvingel og rødkløver de viktigste. Alle artene er viktige for spesielle bruksområder.

Filter

Produkt presentasjon

Prisklasse

Merker

Betalingspartnere