Korn

Ta vare på kornet

Korn er sentralt i livet og politikken. Jordbruks­avtalen gjør det heldigvis klart at både det norske kornet og den norske kornbonden har stor betydning for oss alle.

Kornguiden for sesongen 2022/23 tar opp sortsutvikling for mathvetesorter og korrigerer kvalitetsbetalingen etter kjøpssignaler fra mølleindustrien. Det har vist seg at det over tid kan være riktig å unngå for sterk dominans av enkelte sorter. For å redusere risikoen i gjødselbruken til mathvete har Felleskjøpet gått foran og styrket proteinbetalingen til fôrhvete.

Uroen i øst påvirker både råvarepriser og energi­priser. Norske priser må i større grad forholde seg til internasjonale prisnoteringer. For oljefrø, erter og åkerbønner vil det for sesongen settes priser ukentlig med tettere tilknytning til priser på importerte varer. Tørkekostnadene vil i høst bli preget av endringer i energiprisene, oppdatert tørketabell finner du her.

Vi håper på en god kornhøst og gode avlinger som sikrer en solid norskandel til både mennesker og dyr. Kornprisen er høyere enn tidligere. For Felleskjøpet Agri som kornhandler betyr dette at det kornet vi tar vare på krever mer kapital. Dette er penger vi må låne i bankene til høyere rente, eller vi kan sørge for at de går tilbake til bonden gjennom smartere samhandling. Vi ønsker det siste framfor det første, og vi vil derfor tilby en raus ordning for de som velger å benytte leielagringsordningen, og få betalt for kornet over nyttår. Vi håper flest mulig benytter seg av denne muligheten. Her kan vi på kort sikt bidra til å bedre lønnsomheten i landbruksvirksomheten for både kornprodusenten og kraftfôrkunden, det er bra for alle.

Aktuelt

Ugraskamp i gjenlegg – investering for ei langvarig eng
Kalking - mulighet for best mulig utnyttelse av avlingspotensial
Agronomi og presisjon er viktigere enn noen gang
Lønnsom bladgjødsling

Aktuelle artikler

Novemberprognosen: Høgare kornavling enn venta
Korn-Norge leverte når det gjaldt som mest
Tar vare på såkornet
Klimakalkulatoren – godt for klima og lommeboken
Ugrassprøyting i høstkorn om høsten
Økt kapasitet sikrer mathveten
Bør bidra til økt norsk kornproduksjon
Endra basisprisar for matrug
- Sikre verdien på årets avling
God kornavling

Betalingspartnere