Korn

Ta vare på kornet

Korn er sentralt i livet og politikken. Jordbruks­avtalen gjør det heldigvis klart at både det norske kornet og den norske kornbonden har stor betydning for oss alle.

Kornguiden for sesongen 2022/23 tar opp sortsutvikling for mathvetesorter og korrigerer kvalitetsbetalingen etter kjøpssignaler fra mølleindustrien. Det har vist seg at det over tid kan være riktig å unngå for sterk dominans av enkelte sorter. For å redusere risikoen i gjødselbruken til mathvete har Felleskjøpet gått foran og styrket proteinbetalingen til fôrhvete.

Uroen i øst påvirker både råvarepriser og energi­priser. Norske priser må i større grad forholde seg til internasjonale prisnoteringer. For oljefrø, erter og åkerbønner vil det for sesongen settes priser ukentlig med tettere tilknytning til priser på importerte varer. Tørkekostnadene vil i høst bli preget av endringer i energiprisene, oppdatert tørketabell finner du her.

Vi håper på en god kornhøst og gode avlinger som sikrer en solid norskandel til både mennesker og dyr. Kornprisen er høyere enn tidligere. For Felleskjøpet Agri som kornhandler betyr dette at det kornet vi tar vare på krever mer kapital. Dette er penger vi må låne i bankene til høyere rente, eller vi kan sørge for at de går tilbake til bonden gjennom smartere samhandling. Vi ønsker det siste framfor det første, og vi vil derfor tilby en raus ordning for de som velger å benytte leielagringsordningen, og få betalt for kornet over nyttår. Vi håper flest mulig benytter seg av denne muligheten. Her kan vi på kort sikt bidra til å bedre lønnsomheten i landbruksvirksomheten for både kornprodusenten og kraftfôrkunden, det er bra for alle.

Aktuelt

Ugraskamp i gjenlegg – investering for ei langvarig eng
Kalking - mulighet for best mulig utnyttelse av avlingspotensial
Agronomi og presisjon er viktigere enn noen gang
Lønnsom bladgjødsling

Kornproduksjon

Les mer om innsatsfaktorer til kornproduksjon

Aktuelle artikler

Gode erfaringer fra havreåret 2022
Fôrformidling i Min gård avvikles fra og med 1. mai 2023
Marsprognosen: Høgare avling enn venta
Norsk hvete i norske brød
Caress – vårhvete for norske brød
Fangvekstsortiment
Norsk matkorn kan dekke det norske matkornbehovet
Den godt forberedte har alltid flaks
Vårkornsorter for de neste årene
Novemberprognosen: Høgare kornavling enn venta

Betalingspartnere