Korn

Redusert pris på leielagring av korn

Pris for leielagring av korn er satt ned til 9 øre pr kg for sesongen 2022/23.

Vi håper på en god kornhøst og gode avlinger som sikrer en solid norskandel til både mennesker og dyr. Kornprisen er høyere enn tidligere. For Felleskjøpet Agri som kornhandler betyr dette at det kornet vi tar vare på krever mer kapital. Dette er penger vi må låne i bankene til høyere rente, eller vi kan sørge for at de går tilbake til bonden gjennom smartere samhandling. Vi ønsker det siste framfor det første, og tilbyr derfor en raus ordning for de som velger å benytte Felleskjøpets Leielagringsavtale og få betalt for kornet over nyttår. Vi håper flest mulig benytter seg av denne muligheten for hele eller deler av sin avling. Her kan vi på kort sikt bidra til å bedre lønnsomheten i landbruksvirksomheten for både kornprodusenten og kraftfôrkunden, det er bra for alle.

Avtale om leielagring gjøres enkelt ved å krysse av for ønske om leielagring på leveringsseddel ved leveranse av korn. Avtalen registreres partivis.

Les mer om Felleskjøpets Leielagringsavtale her.

«Vi håper på god kornhøst og gode avlinger"

Aktuelt

Ugraskamp i gjenlegg – investering for ei langvarig eng
Kalking - mulighet for best mulig utnyttelse av avlingspotensial
Agronomi og presisjon er viktigere enn noen gang
Lønnsom bladgjødsling

Aktuelle artikler

Etablering av fangvekster må tilpasses sesongen
Krigen mot ugraset
Salgsstart høstkorn
Høstkorn og høstraps
Nytt gjødselår
Prøv kalk, ny sort eller økohavre!
Felleskjøpet ønsker mer åkerbønner og erter
Går for mathvete og sprer mer møkk i enga
Nye plantevernprodukter og endringer
Varsler kraftig økning i proteintillegget på hvete

Betalingspartnere