Korn

Min gård
Alt om kornhøsten
Kornguiden  for sesongen 2021/2022 er klar

Aktuelt

Ugraskamp i gjenlegg – investering for ei langvarig eng
Kalking - mulighet for best mulig utnyttelse av avlingspotensial
Agronomi og presisjon er viktigere enn noen gang
Lønnsom bladgjødsling

Aktuelle artikler

Krigen mot ugraset
Salgsstart høstkorn
Høstkorn og høstraps
Nytt gjødselår
Prøv kalk, ny sort eller økohavre!
Felleskjøpet ønsker mer åkerbønner og erter
Går for mathvete og sprer mer møkk i enga
Nye plantevernprodukter og endringer
Varsler kraftig økning i proteintillegget på hvete
Kvalitetsbetaling av mathvete – veien videre

Betalingspartnere