Kornguiden - alt om levering av korn

Politiske føringer og viktigste endringer for kornsesongen 2024/25

Det skjer mye spennende innen kornproduksjon. Våren har vært preget av debatt i Stortinget, behandlingen av Meld.St. 11 (2023-2024), og Jordbruksoppgjøret 2024. Rapporter og initiativer har satt fokus på å styrke norsk kornproduksjon.

Jordbruksavtalen bekrefter fortsatt målpriser på korn og en ny prismodell for melk, som sikrer forutsigbarhet i kornverdikjeden. Felleskjøpet fortsetter som markedsregulator. Videre skal en arbeidsgruppe vurdere virkemidler for økt selvforsyning og produksjon.

Årets Kornguide er kun digital og tilgjengelig her på www.felleskjopet.no/korn. Felleskjøpet ønsker å være tydelige på hva vi skal produsere fremover. Vi fortsetter derfor styrkingen av oljevekster, erter og åkerbønner, øker fôrhveteprisen utover det jordbruksforhandlingene legger til grunn, og reduserer prisen på fôrrug og rughvete. Det er også verd å merke seg endringen i grenseverdier for mjøldrøyeinnhold i alt korn.

Fra denne sesongen tar vi ikke imot korn og belgvekster i blanding, og det kommer endringer for økologisk korn fra 2025-2026.

Vi ønsker alle en god skuronn.

Kjetil Randem, Forretningsområdesjef Korn

Aktuelle artikler om korn

Disse bøndene skal dyrke korn til klimabrød
Banebrytende høsteteknologi og førerkomfort i nye John Deere-treskere
Tegn samhandlingsavtale med Felleskjøpet
Høstsådde vekster har stort avlingspotensiale
Vekstregulering og behandling av sopp i korn
Nye plantevernprodukter og endringer 2024
Våronn i høstkornet
Varsler endringer for økologisk korn og kraftfôr
Bendik er klar til sesong
Det lønner seg å vanne havren

Kornproduksjon

Les mer om innsatsfaktorer til kornproduksjon

Betalingspartnere