0

Meny

Kvalitetskrav for matkorn

Kvalitetskravene til korn levert til Felleskjøpet skal sikre trygg mat og riktig oppgjør etter kvalitet. Å sjekke kornkvalitet en omstendelig prosess. Det tar derfor litt tid før man får oppgjør, som det kommer frem i filmen.

Generelle kvalitetskrav

Ved å logge inn på Min Gård, kan du se analysresultater og oppgjør for dine kornleveranser. Noen kornpartier får dessverre trekk for kvalitetsfeil. 

Kontroll

Produsenten har ansvar for at varen som leveres oppfyller minstekravene til kvalitet. Ved mottaksanleggene er det etablert kontroll for å unngå at partier som ikke tilfredsstiller minstekravene kommer inn i beholdningene. Hvis et slikt parti likevel kommer inn på anlegget og varen går inn i beholdningene, vil produsenten ikke få betalt for partiet. 

Fysisk kvalitet 

Det kreves at korn, oljefrø, erter og åkerbønner skal ha en fysisk kvalitet som gjør det mulig å ta imot varen og behandle den på mottaksanlegget uten store vanskeligheter. Høyt vanninnhold, store groskader, frossen vare og vare med mye forurensninger kan medføre problemer for mottaksanlegget. Mottaksanlegget kan beslutte å ikke ta imot vare med problematisk fysisk kvalitet.

Hygienisk kvalitet 

Alt korn, oljefrø og andre råvarer som kjøpes skal ha tilfredsstillende hygienisk kvalitet. Varer med nedsatt hygienisk kvalitet kan gi skader på dyr og mennesker. Mattilsynets anbefalte retningslinjer for hygienisk kvalitet omfatter: 

• Kvalitetsvurdering av avvikende utseende, lukt og smak
• Bakteriologisk kvalitet
• Mykologisk kvalitet
• Mykotoksiner (giftstoffer produsert av
sopp)
• Midd

Betalingspartnere

Legg til snarvei på hjemskjerm?