0

Timebestilling for kornlevering

Bestilling av time

I Min gård kan du bestille time for kornlevering online. Det er enkelt og effektivt. Timebestilling på nett reduserer køer og gir kornprodusenten, transportøren og Felleskjøpet en mer effektiv og forutsigbar hverdag når kornet skal kjøres fra gård til mottak i en hektisk innhøstingsperiode. Det vil i sesongen 2019/20 være obligatorisk med timeavtale for levering av korn på alle anlegg.

Timebestilling for kornlevering

Felleskjøpet har webbasert timebestilling for levering av korn på alle kornmottak av produsentkorn.  

I løsningen er det mulighet til å søke opp ledige timer på mottaket via smarttelefonen, nettbrett eller PC. Dette gir effektivitet både i innhøstingsperioden, og ikke minst for levering av lagringskorn utover vinteren.

Timebestilling sikrer en effektiv og kontrollert mottakssituasjon med vekt på korrekt sortering, tørking og kvalitet. Dette gir Felleskjøpet en mer forutsigbar hverdag, og vi kan gi bonden bedre kontroll på tidsbruk ved levering til mottak.

Åpningstider er fastsatt lokalt på det enkelte mottak. Avhengig av kapasitet og produsentenes leveringsmønster i det aktuelle området, vil siloleder ha ansvaret for å hele tiden legge ut nye ledige timer. Dersom det oppstår uforutsette kapasitetshindringer vil kornprodusenten få beskjed via sms.

Det er selvsagt også mulig å ringe, eller legge inn ny time på pc i mottaket når du leverer. Om produsenten ikke får svar på mottaket, vil samtalen gå til Kundetjenesten for hjelp med å finne ledige timer.

Timebestilling på Internett

Timebestillingen skjer enklest via: 

Man kan også benytte Min gård eller gå via denne siden: 

På siden  https://www.felleskjopet.no/om-felleskjopet/min-gard/  finner du opplæringsvideoer som viser de ulike funksjonene i Min gård. 

Får man feilmelding ved forsøk på innlogging via den øverste lenken, oppfordrer vi til å logge seg inn på Min gård. Klikk her for å gå direkte til innlogging på nett, eller last ned app via AppStore og Google Play.

Du kan logge deg på med pc, nettbrett eller mobiltelefon. Etter innlogging via Min gård vil du raskt se en gul ramme med link direkte til korntimer. Alternativt kan du litt lenger ned på siden be om å få tilsendt linken på SMS til din telefon.

Legg til snarvei på hjemskjerm?