Levering av korn

Innmelding

Anleggsoversikten viser når og hva aktuelle kornmottak tar imot av forskjellige kornarter og kornkvaliteter.
Mathvete og matrug må leveres til et anlegg som tar imot matkorn. Mathvete og matrug som blir levert til andre anlegg, blir avregnet som fôrkvalitet.

Timeavtale for levering av korn

Det er obligatorisk med timeavtale for levering av korn på alle anlegg. Bestilling av time for levering av korn gjøres på «Min gård» eller ved henvendelse til mottaket.  
Kornart, kornkvalitet og kvantum som ønskes levert skal oppgis.  

Leveringsseddel korn.jpg

Leveringsseddel

Alle leveranser av korn skal ha medfølgende utfylt leveringsseddel.

Floghavresikring

For å unngå spredning av floghavre, plikter alle som transporterer korn å dekke lasset med presenning og benytte tette transportmidler, Jfr. Forskrift om floghavre.

Kvalitetskontroll ved levering

Som et ledd i kvalitetssikringen ved kornmottakene skal kornlasset kontrolleres før innveiing. For å gjøre kontrollen smidig og sikre at kornet får korrekt behandling etter innveiing på mottaksstedet, oppfordres kornprodusenten til å ta ut en gjennomsnittsprøve under opplasting og forevise denne ved levering.

Veieseddel

Kornleverandøren plikter å kontrollere at opplysninger på veieseddel er korrekte og i overenstemmelse med innmelding. Dersom leverandøren etter levering mener at anlegget har registrert feil kvantum, kornart eller produsentnummer, må dette umiddelbart tas opp med betjeningen på mottaksanlegget. Endelig beslutning om varekvalitet gjøres i prisgraderingen. For å oppnå representativ prøve av partiet kan ikke levert parti være over 40 tonn.

KSL - kvalitetssystem i landbruket

KSL er næringens eget system for internkontroll og kvalitetssikring. Systemet bistår deg som kornprodusent i å sikre og dokumentere at driften overholder gjeldende norske lover, forskrifter og bransjekrav. Ved å benytte KSL, kan du trygt sende dine råvarer videre gjennom hele verdikjeden – fra varemottaker og industri til dagligvarehandel og forbruker.  

KSL sin rolle 

Kraftfôr- og mølleindustrien krever dokumentert produksjon fra sine leverandører. Det er viktig å dokumentere gjødsling, plantevern, jordarbeiding, HMS, brannsikring og produkthygiene, blant annet. 

Nødvendigheten av Gyldig KSL ved levering 

Som kornprodusent er det avgjørende at du kan fremvise Gyldig KSL ved levering. Dette sikrer at mottaksanlegget kan håndtere kornet i den ordinære varestrømmen for matkornkvaliteter, og du unngår trekk i oppgjøret.   

Årlig egenrevisjon, avvikshåndtering innen fastsatte frister, og eksternrevisjon av en KSL-revisor er nødvendig. Uten Gyldig KSL tilbys en oppfølgingsrevisjon gjennom Stiftelsen Norsk Mat, før eventuelle trekk iverksettes. Dette er til en kostnad på 4500 NOK pluss mva, som dekkes av deg.  

Bruk av KSL er frivillig, men uten Gyldig KSL ved levering av korn, vil det foretas et pristrekk på 10 øre per kg, og matkorn klassifiseres og prises som fôrkorn inkludert et trekk på 10 øre per kg. 

Ny veileder for kornproduksjon 

For å forenkle overholdelsen av relevante krav, har vi utviklet en ny veileder som forenkler sjekklistene knyttet til kornproduksjon. Denne veilederen erstatter fem spørsmål i sjekklisten, og er tilgjengelig på temasiden for korn på ksl.no. Veilederen vil også bli distribuert til alle registrerte kornprodusenter før innhøstingssesongen starter. 

KSL og Nyt Norge 

KSL oppfyller myndighetenes krav til internkontroll og fører dokumentasjonen videre gjennom verdikjeden til forbrukeren via merkeordningen Nyt Norge, som nyter høy anerkjennelse blant norske forbrukere. Det pågår et aktivt arbeid for å få flere kornprodukter merket med Nyt Norge. 

Egenrevisjon og kontaktinformasjon 

Du kan gjennomføre din egenrevisjon og administrere tiltaksplaner via nettsiden minside.ksl.no. Informasjon om egenrevisjon og avvikshåndtering oppdateres daglig i KSL-databasen tilgjengelig for mottaksanlegg.  

Spørsmål om Gyldig KSL og status? Kontakt oss på ksl@norskmat.no eller ring 24148300. 

 

 

Betalingspartnere