Krav til leverandører

1130x250-gard-jorde.jpg

Snarveier: Hovedside for leverandører • Krav til leverandører • SamfunnsansvarAnskaffelser

Felleskjøpet ønsker å bidra til en etisk forsvarlig samfunnsutvikling. Vi forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere også legger dette til grunn for dette i egen virksomhet og verdikjede.

Krav knyttet til arbeidsforhold og klima/miljø:

  • God forretningsskikk og etterlevelse av gjeldene lover, regler og konvensjoner
  • Nulltoleranse for korrupsjon
  • Aktivt HMSK arbeid
  • Lønns- og arbeidsvilkår
  • Miljø- og klimafokus
  • Respekt for menneske- og arbeidstakerrettigheter
  • Sporbarhet og åpenhet
  • Fremme likestilling og hindre diskriminering (ARP)

Generelle krav

Riktig referanse og korrekt plassert på faktura:

En fakturareferanse er et unikt nummer som kobler fakturaen til en spesifikk ordre, kunde eller annen transaksjon. Denne referansen må også være korrekt plassert på selve fakturaen (se instruks for fakturering). Leverandør faktura som mangler dette vil bli sendt i retur.

Oppdater sikkerhetsdatablad på aktuelle produkter:

Et sikkerhetsdatablad er et følgeskriv som skal inneholde informasjon om farlige egenskaper og anbefalte vernetiltak ved bruk av farlige kjemikalier.

Korrekt logistikk / master data:

Felleskjøpet Agri SA benytter GS1 standard med hensyn til logistikkdata som mål, vekt og GTIN koder.

Fortolling:

Felleskjøpets fortrukne leverandør på Spedisjon er Maersk Customs Services AS. Les fullmaktsdokumentet her.

Les mer om hva en handelsfaktura skal innehold på Tolletatens nettsider her

Betingelser og retningslinjer

Leverandørkjedestyring.png

Råvareinnkjøp:

Digital samhandling

Det er et mål at anskaffelser - konkurransegjennomføring, bestilling og avtaleforvaltning skal hel digitaliseres. Elektronisk datautveksling (EDI) er en metode for å automatisere overføring av forretningsdokumenter mellom to eller flere selskaper. EDI bruker standardformater for å sikre at dataene overføres nøyaktig og effektivt.

Felleskjøpet Agri baserer sin behandling av fakturaer på størst mulig grad av automatisering og krever derfor at fakturaer sendes i EDI eller EHF format.

Frakt og levering

Standard leveringsbetingelser er FCA angitt utleveringssted i henhold til Incoterms 2020, dersom annet ikke følger av avtalen.

Bli leverandør?

For å bli vurdert som potensiell leverandør til Felleskjøpet må kontaktskjema under fylles ut.

Betalingspartnere