Krav til leverandører

1130x250-gard-jorde.jpg

Felleskjøpet ønsker å bidra til en etisk forsvarlig og bærekraftig utvikling. Vi forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere også legger dette til grunn for dette i egen virksomhet og verdikjede.

Vi stiller derfor krav om:

  • God forretningsskikk og etterlevelse av gjeldene lover, regler og konvensjoner
  • Nulltoleranse for korrupsjon
  • Aktivt HMSK arbeid
  • Lønns- og arbeidsvilkår
  • Miljø og klima fokus
  • Respekt for menneske- og arbeidstakerrettigheter
  • Sporbarhet og åpenhet
  • Fremme likestilling og hindre diskriminering (ARP)

Betingelser og retningslinjer

Leverandørkjedestyring.png

Råvareinnkjøp:

Sentrale maler

Digital samhandling

Det er et mål at anskaffelser - konkurransegjennomføring, bestilling og avtaleforvaltning skal hel digitaliseres.


Frakt og levering

Standard leveringsbetingelser er FCA angitt utleveringssted i henhold til Incoterms 2020, dersom annet ikke følger av avtalen.


Bli leverandør?

For å bli vurdert som potensiell leverandør til Felleskjøpet må kontaktskjema under fylles ut.

Betalingspartnere