Anskaffelser

1130x250-blomstereng.jpg

Anskaffelser er en kjerneoppgave for Felleskjøpet, som er tett koblet til vår strategi, formål og visjon.
Dette skal skape forutsigbarhet, gi retning og tydeliggjøre for markedet hva som er Felleskjøpet sin overordnede retning.

Leverandorer-Anskaffelser.JPG


IT anskaffelser

Betalingspartnere