Kvalitetsbetaling av mathvete

Frø illustrasjon.pngFalltall i hvete og rug

For at hvete og rug skal avregnes som mat, er kravet at falltallet skal være ≥ 200 sekunder i hvete og ≥ 120 sekunder i rug.

Mathvete - sorter og kvalitetsklasser

Hvete klasse 1
Vårhvete

Hvete klasse 2
Vårhvete

Hvete klasse 3
Vårhvete

Hvete klasse 4
Høsthvete

Mirakel 

Bjarne*  

Zebra  

Kuban  

 

Seniorita  

Krabat  

Lizzie 

 

Helmi  

Caress  

Praktik  

 

Betong 

Festus 

Bernstein 

 

 

 

Julius  

     

Festival  

     

Magnifik

Eventuelle andre sorter som ikke er nevnt i tabellen, avregnes som fôrkorn.

*Sorter som neste sesong kan forventes å bli tatt ut av tabellen som mathvete.

Kvalitetsklasser og protein

Mathvete har prisdifferensiering etter innhold av protein. Nederste grense for proteininnhold i mathvete er 11,5 %. Dersom proteininnholdet er lavere enn 11,5 % avregnes hvete som fôrhvete.

Protein%

Hvete klasse 1

Hvete klasse 2

Hvete klasse 3

Hvete klasse 4

Protein øre/kg

Kvalitet øre/kg

Protein øre/kg

Kvalitet øre/kg

Protein øre/kg

Kvalitet øre/kg

Protein øre/kg

Kvalitet øre/kg

>13,5 (13,3)

14,30

11,00

14,30

0,00

11,10

4,00

6,30

-15,00

13,0 (12,8-13,2)

11,10

11,00

11,10

0,00

7,90

4,00

6,30

-15,00

12,5 (12,3-12,7)

6,30

11,00

6,30

0,00

3,20

4,00

3,20

-15,00

12,0 (11,8-12,2)

0,00

11,00

0,00

0,00

0,00

4,00

0,00

-15,00

11,5 (11,5-11,7)

-3,20

11,00

-3,20

0,00

-3,20

4,00

-3,20

-15,00

11,0 (10,8-11,4)

Fôrpris

 

Fôrpris

 

Fôrpris

 

Fôrpris

 

10,5 (10,3-10,7)

Fôrpris

 

Fôrpris

 

Fôrpris

 

Fôrpris

 

10,0 (9,8-10,2)

Fôrpris

 

Fôrpris

 

Fôrpris

 

Fôrpris

 

<10 (<9,8)

Fôrpris

 

Fôrpris

 

Fôrpris

 

Fôrpris

 

Krav til hektolitervekt i matkorn

Kornets evne til å gi godt melutbytte reflekteres i krav til hektolitervekt. Minstekrav til hektolitervekt for mathvete er 76 kg. Målt hektolitervekt korrigeres til basis vanninnhold 15 % vann før prisberegning.

Mathvete, minstekrav til hektolitervekt i matkorn og pristrekk øre/kg (%)

HL-vekt Hvete klasse 1 Hvete klasse 2 Hvete klasse 3 Hvete klasse 4
79 kg 0 0 0 0
78 kg 0 0 0 0
77 kg -15,00 (-3 %) -15,00 (-3 %) -15,00 (-3 %) -15,00 (-3 %)
76 kg -25,00 (-5 %) -25,00 (-5 %) -25,00 (-5 %) -25,00 (-5 %)
75 kg Fôrkorn Fôrkorn Fôrkorn Fôrkorn
74 kg Fôrkorn Fôrkorn Fôrkorn Fôrkorn
73 kg Fôrkorn Fôrkorn Fôrkorn Fôrkorn
72 kg Fôrkorn Fôrkorn Fôrkorn Fôrkorn

 

Betalingspartnere