Såfrø

Aktuelle artikler

Høstsådde vekster har stort avlingspotensiale
Stadig flere fornyer enga uten jordbearbeiding
Nye plantevernprodukter og endringer 2024
Vårsådde fangvekster
Oppnå bedre resultater med en fuktighetsmåler
Såing av ettervekst før 1. august, Felleskjøpet med god tilgang på aktuelle såvarer
Tørke i sør, mye regn i Trøndelag
Fangvekstar gjerast enkelt i CropPLAN
Kapasitet til å vente på laglig jord
Ugraskamp i gjenlegg – investering for ei langvarig eng
Dyrkingsråd blomstereng
Bier og blomster
Et godt gjenlegg   – grunnlaget for gode grovfôravlinger i flere år framover
Valg av såfrø til eng
Fangvekstsortiment

Betalingspartnere