Såfrø

Aktuelle artikler

Vårsådde fangvekster
Oppnå bedre resultater med en fuktighetsmåler
Såing av ettervekst før 1. august, Felleskjøpet med god tilgang på aktuelle såvarer
Tørke i sør, mye regn i Trøndelag
Fangvekstar gjerast enkelt i CropPLAN
Salgsstart høstkorn
Kapasitet til å vente på laglig jord
Ugraskamp i gjenlegg – investering for ei langvarig eng
Dyrkingsråd blomstereng
Bier og blomster
Ta gjenlegget av enga på alvor
Valg av såfrø til eng
Fangvekstsortiment
Etablering av fangvekster må tilpasses sesongen
Høstkorn og høstraps

Betalingspartnere