02.04.2024 | Repstad, Hedegart, Botnevik og Vidhøy

Her får du tips til hvordan du selv kan legge til rette for gode grovfôravlinger.

Det er noe større utfordringer å så nytt gjenlegg like etter ei gammel eng, men ei god avslutning av enga, der du bekjemper flerårig ugras, vil gi et godt utgangspunkt.

Noen av de mest brysomme flerårige ugrasene som kveke og høymole kan etablere seg både fra frø og fra biter av røtter og jordstengler og bør bekjempes.

Biologisk/mekanisk ugrasbekjempelse

Om du ønsker å unngå kjemisk plantevern, kan to år med grønnfôr eller raigras ha god effekt på rotugras da disse har stort vekstpotensiale og dermed kveler mye ugras. To år med ettårig vekst gir i tillegg mulighet til å pløye to år på rad, noe som i seg selv er god ugrasbekjempelse. For å ta frøugras mekanisk, er beitepussing et godt alternativ – tar du toppen av ugraset, tar du også livsgnisten av dem – men slett ikke av alle! Både linbendel og vassarve er noen luringer som kryper langs bakken og kveler det som måtte være av små gras og kløverplanter.

Høymolsyre.png

Høymolsyre

Kjemisk ugrasbekjempelse

Det er ganske vanlig å avslutte gammelenga med glyfosat. Men vær obs på at glyfosat slett ikke er effektivt mot alle ugrasartene (selv om det kalles brakkingsmiddel). Da bør du blande glyfosat med et middel som er effektivt mot det ugraset som dominerer i enga. Sliter du med høymole, kan du blande inn Starane XL/Cleave (180 ml) og om det er hundekjeks som dominerer er det best å blande med Harmony (3.5 g) eller Duplosan Super (400 ml).

Bra for lommeboka å bekjempe ugraset tidlig

I jorda ligger det alltid store mengder ugrasfrø og kjemisk bekjempelse av ugras i gjenlegget kan være en god investering. Det er lettere og rimeligere å bekjempe ugraset når det er smått og dermed også lettere å oppnå et godt resultat. Det skal likevel ikke være på et så tidlig stadium at du tar livet av kløveren i samme slengen! Er det kløver i såfrøblaninga må du vente til den har minst ett trekobla blad. Dette samsvarer ofte med at det nysådde graset har to blad og ugraset har to varige blad. Express SX + Agroxone/ MCPA er en rimelig blanding som tar knekken på mange av de mest vanlige ugrasartene i gjenlegget, NB! du må ikke tilsette klebemiddel, da det blir for tøft for kløverplantene.

Express + Agroxone har ikke optimal virkning mot for eksempel klengemaure, jordrøyk eller frøplanter av rotugras som høymole og hundekjeks, så med gode sprøyte og vekstforhold kan du forvente mellom 50-80% virkning. Se ellers forslag til plantevernmiddel bakerst i Grovfôrkatalogen, i Plantevernkatalogen.

Sørg for riktig sådybe

Såfrøet må plasseres i riktig dybde fordi for grunn og for dyp såing kan redusere etableringen av enga og dermed gå utover avlinga. Tromling før såing gjør det lettere å få riktig sådybde og tromling etter såing sikrer god kontakt mellom frø og jord og bedre vannopptak.

Spirin av frø.jpg

En praktisk anbefaling for frøblandinger kan være en sådybde på 0,5 – 1,0 cm på tung jord og 1,0 – 1,5 cm på lettere jord.

Såtidspunkt

Vår og seinsommer er det beste tidspunktet for å så frø. Om våren er jordfuktigheten best og på ettersommeren vil fukt-og spiringsforholdene også være bra. Tidlig høstsåing bør skje før 15. august, avhengig av distrikt. Ved seinere såing får plantene for liten tid til å utvikle seg for å tåle en hard vinter. For frøblandinger med kløver er det en fordel med enda tidligere såing.

Sein høstsåing kan også være et alternativ. Riktig såtid vil da ofte være i månedsskifte september/ oktober. Frøet spirer ikke om høsten, men vil komme raskt i gang neste vår. Vinterklimaet må være stabilt, hvis sein høstsåing skal bli vellykka. Metoden er usikker og bør ikke brukes i områder av landet med vekslende vintre.

Presisonsverktøyet CropPlan gir deg kontroll på kostnadene

Ved å bruke CropPLAN til å planlegge og gjennomføre fornying og gjenlegg kan man få full kontroll på innkjøp i forkant og kostnader for gjennomføring. I CropPLAN kan man planlegge neste sesong i god tid før våren kommer.

Vekstskifteplan, gjødselplan og arbeidsplan kan skreddersys etter ønske og når planleggingen er ferdig er det enkelt å handle inn. Du kan kontrollere hvor mye du har på lager av gjødsel, såvarer og plantevern og om man eventuelt må supplere før sesong, inne i programmet! I tillegg til innsatsmidler kan man legge inn maskiner og arbeid for å få oversikt over maskinkostnader.

Når du er ferdig med gjenlegget trykker du bare på «Utført» og legger inn eventuelle endringer fra planen, og så får man kostnad per dekar ut i andre enden.

Det er også mulig å hente maskindata automatisk om man har en LogMASTER-boks montert i traktoren. Da får du nøyaktige tall på tid og drivstoffbruk, både på skiftet og under transport. Du kan hente ut rapporter på arbeid, innsatsmidler og mer, på både vekst-og skiftenivå. I tillegg har man godkjent plantevernjournal, med vannjournal der det er pålagt.

Rapportene kan brukes til å sammenligne forskjellige år og forskjellige metoder for gjenlegg, i tillegg til å være beslutningsgrunnlag for hvilke skifter man må fornye neste sesong. I tillegg har CropPLAN en automatisk tellende oversikt over eng-alder på skiftene, så man alltid vet når man fornyet enga sist.

imageq5epo.png

I CropPlan kan man planlegge neste sesong.

Maskiner til jobben

Etter en tøff sesong er det kanskje viktigere enn på lenge å legge litt jobb i å stelle/ fornye eng og beiter etter vinteren. Hvilke jordbearbeidingsmetoder som skal velges, kan variere fra gård til gård. Det som oftest er god latin når det gjelder bearbeidingen er; -så lite som mulig, så mye som nødvendig og til rett tid. Redusert jordbearbeiding med bruk av ei langfingerharv i kombinasjon med såmaskin kan ofte være en god løsning for de fleste enger. Einböck er en Østerisk familiebedrift som har spesialisert seg på å produsere utstyr for dette formålet.

Når det gjelder beiter så må de også stelles i vekstsesongen for å være mest mulig attraktive for dyra. Bekjemping av sølvbunke, lyng, kjerr og kratt krever kraftige gras-og kvistknusere. Kverneland produserer et bredt utvalg av beitepussere for både front-og bakmontering, og riktige produkter om det er noe du skal investere i selv eller om det er noe som flere samarbeidende gårder ønsker å investere i sammen.

Uansett hva du trenger vil din salgs-og fagrådgiver i samarbeid med annen ekspertise i Felleskjøpet mer enn gjerne hjelpe deg med å velge riktige produkter og innsatsmidler til din bruk.

720x480 Kverneland FRH beitepusser.jpg

Kverneland produserer et bredt utvalg av beitepussere for både front- og bakmontering.