16.02.2024 | Gunnar Bræck Larsen, fagsjef plantekultur

Fordelene med dyrking av fangvekster er mange. De kan binde, frigi og fiksere næringsstoffer, bedre jordstruktur, dekke for ugras, binde karbon og biomasse, hindre erosjon og være føde og leveplass for mikroorganismer, insekter og andre dyr.

Men det finnes også sider som kan bli ulemper. De kan gi tekniske problemer ved jordarbeiding, såing eller tresking, opptre som ugras i såingsåret eller påfølgende sesonger. De kan også oppformere uønskede sykdommer og skadedyr.

Opptak av vårt populære fangvekstwebinar - hvordan lykkes med fangvekstene?

Er du klar for å så fangvekster? Onsdag 12. april avholdt vi et webinar om suksessfaktorer for å lykkes med fangvekster. Over 200 valgte å bli med en time på onsdagskvelden for å få med seg dette. Vi har spilt inn en Da Capo av presentasjonen etter ønske fra de som ikke fikk deltatt. Finn Bjørnå, fagsjef for såvarer i Felleskjøpet står for en velfylt time med nyttig informasjon rundt temaet.

Fangvekstdyrking setter ekstra krav til agronomen og teknikken. Det gir økt behov for planlegging av alt fra vekstskifte til plantevernbruk og etableringsmetoder. For å virkelig lykkes med fangvekstene må man dyrke disse som en ville gjøre med en hovedgrøde og ikke bare kaste ut noen frø og håpe på det beste. Det er viktig å tenke vekstskifte også med fangvekster.


Ulike egenskaper 

De forskjellige artene som brukes i blandingene har forskjellige egenskaper. Hvilke arter som slår til vil avhenge av vekstforhold det aktuelle året. Det er også en av fordelene ved å velge en blanding med flere arter. Forskjellig type rotvekst som vi finner hos forskjellige arter vil også være positivt.

For å maksimere effekten av fangvekstene bør disse såes så tidlig det er praktisk mulig, uten at de skaper problemer. De fleste høstsådde blandinger bør såes innen 20. august, men det vil være geografiske forskjeller for hva som er riktig. En rekke av blandingene Felleskjøpet tilbyr kan spres i stående åker. Avgjørelsen for etableringsmetode for disse bør tas så tett opp mot såtidspunktet som mulig. Ved gode fuktforhold kan fangvekstene gjerne spres med viftespreder i stående åker. Ved tørre forhold vil det kanskje gi best resultat å vente og så direkte i stubben. Ved sen såing er det stort sett arter i grasfamilien som vil lykkes best.

Store forskjeller i frøstørrelsen

Siden det er stor forskjell i frøstørrelse på de forskjellige artene, har vi i år valgt å oppgi både vekt-% og frø-% på våre nettsider. Førstnevnte er vektandelen av hver enkelt art i blandingen, mens frø-% angir hvor mange frø dette vil utgjøre i blandingen. Det oppgis et intervall på såmengde for de forskjellige blandingene. En kan legge seg på minimum om man har gode spireforhold, ved tidlig såing og sikker etableringsmetode. Ved senere såing, tørre forhold og spredning på overflaten bør såmengden økes.

Før årets sesong er det også gjort noen forbedringer av eksisterende blandinger. Vi har også to nye blandinger tilgjengelig. En annen stor nyhet i år er at i perioden frem til 15. april vil det være mulig å bestille seks av blandingene som 250 kg storsekk.

Vær tidlig ute for å sikre deg blandingen du helst ønsker!

Såing i stående åker eller rett etter tresking

Innhold Vekt-% Frø-% Beskrivelse Såtid Såmengde Ca pris pr da
SPIRE FV Ettårig            
Daikonreddik 15 24 Hurtigvoksende utvintrende blanding som bedrer jordstruktur, samler næring, bygger biomasse og fanger karbon. Kan spres med viftespreder. Tre plantefamilier.
FKnr 35201 - 25 kg. FKnr 32530 - 250 kg.
Før 20 aug 3-4 kg 110-150
Oljereddik 10 16
Fôrvikke 65 21
Honningurt 10 39
             
SPIRE FV Flerårig            
Flerårig raigras 25 72 Artsrik delvis overvintrende blanding. Bør såes med såmaskin eller med liten spredebredde. Fire plantefamilier.
FKnr 32500 - 25 kg.
Før 20 aug 3-4 kg 130-175
Vintervikke 50 7
Daikonreddik 10 6
Oljereddik 7 4
Honningurt 8 11
             
SPIRE FV Høst            
Havre 80 66 Utvintrende blanding. Reduserer erosjon og næringstap. Havre gir god etablering fram til 15. september. Kan spres med viftespreder. Tre plantefamilier.
FKnr: 32505 - 25 kg. FKnr 32531 - 250 kg.
Før 20 aug 6-8 kg 85-110
Fôrvikke 10 6
Daikonreddik 5 14
Oljereddik 5 14
             
SPIRE FV Vintergrønn            
Rug 65 54 Delvis overvintrende blanding. Reduserer erosjon og næringstap. Rug gir god etablering fram til 15. september. Vikker tåler noe senere såtidspunkt enn reddik. Kan spres med viftespreder. Tre plantefamilier.
FKnr 32533 - 25 kg. FKnr 32533 - 250 kg. 
Før 1 sept 5-7 kg 100-140
Vintervikke 25 18
Daikonreddik 10 28
             
SPIRE FV Fredrik            
Fôrvikke 70 40 Hurtigvoksende blanding. Inneholder arter som er sikre ved etablering i stående åker. Kan spres med viftespreder. Tre plantefamilier.
FKnr 32511 - 25 kg. FKnr 32534 - 250 kg.
Før 20 aug 3,5-4,5 kg 110-145
Daikonreddik 10 22
Oljereddik 10 22
Bokhvete 10 16
             
SPIRE FV Blågul            
Daikonreddik 35 33 Hurtigvoksende blanding med lav såmengde. God effekt på jordstruktur og reduserer næringstap. Inneholder ikke vikker. Kan spres med viftespreder. Tre plantefamilier.
FKnr 32508 - 25kg.
Før 20 aug 1,5-2,5 kg 80-135
Oljereddik 40 37
Honningurt 10 23
Bokhvete 15 8
             
SPIRE FV Vekstskift            
Havre 80 40 NYHET! Tilpasset vekstskifter med belg- og oljevekster for å unngå oppformering av smitte. Inneholder ikke vikke eller korsblomstrede vekster. Kan spres med viftespreder. Fire plantefamilier.
FKnr 32512 - 25 kg. FKnr 32532 - 250 kg.
Før 20 aug 8-10 kg 105-130
Honningurt 5 21
Blodkløver 5 29
Bokhvete 10 10
             
SPIRE FV Høstsol            
Vintervikke 45 19 NYHET! Hurtigvoksende blanding som er delvis overvinternde. God effekt på jordstruktur og reduksjon av næringstap. Kan spres med viftespreder. Fire plantefamilier.
FKnr 32536 - 25 kg. FKnr 32513 - 250 kg.
Før 20 aug 3-4 kg 120-165
Daikonreddik 15 25
Oljereddik 10 17
Blodkløver 5 28
Bokhvete 10 9
Solsikke 15 3
             
SPIRE FV Sommer allsidig            
Flerårig raigras 35 34 Meget artsrik blanding som dekker godt mot ugras. Brukes etter tidligkulturer av potet og grønnsaker. Delvis overvintrende. Pollinatorvennlig. Hele 11 ulike arter fordelt på 6 plantefamilier.
FKnr 32506 - 10 kg.
Etter høsting tidligkulturer 2,5-3 kg 125-150
Honningurt 10 5
Blodkløver 10 7
Perserkløver 10 16
Oljereddik 5 1
Hvitkløver 5 16
Aleksandrinekløver 5 3
Fôrraps 5 2
Sikori 5 10
Oljedodre 5 5
Bokhvete 5 1
             
SPIRE FV Vinter allsidig            
Flerårig raigras 50 41 Artsrik overvintrende blanding som dekker godt mot ugras. Brukes etter tidligkulturer av potet og grønnsaker. Delvis overvintrende. Pollinatorvennlig. Fire plantefamilier.
FKnr 32507 - 10 kg.
Etter høsting tidligkulturer 2-3 kg 80-120
Honningurt 5 2
Blodkløver 20 11
Hvitkløver 15 42
Fôrraps 10 4

Vårsådd underkultur

Innhold Vekt-% Frø-% Beskrivelse Såtid Såmengde Ca pris pr da
SPIRE FV Karbonfiks            
Flerårig raigras 85 78 Fangvekstblanding som egner seg for undersåing i korn. Såes med såmaskin eller ugrasharv. Ett sikkert og rimelig alternativ som overvintrer. Viktig at såmengde holdes nede. To plantefamilier.
FKnr 32503 - 25 kg.
Vårsådd 0,6-0,8 kg 25-40
Hvitkløver 5 15
Blodkløver 10 6
             
SPIRE Surfôr Pluss 10            
Timotei 65   Velprøvd engfrøblanding som er enkel å etablere som fangvekst. Vil være klar til å ta over når hovedkulturen er høsta. Hindrer erosjon og samler næring og karbon. Konkurrerer lite med hovedkulturen, og kan bli hemmet av 6-radsbygg og havre. Overvintrer godt og bør vårpløyes. Toleranse overfor ugrasmidler er kjent.
FKnr 32832 - 10 kg.
Vårsådd 1-1,5kg 70-100
Engsvingel 15  
Flerårig raigras 10  
Rødkløver 10  
             
SPIRE Surfôr Pluss 90            
Flerårig raigras 90   En standard engfrøblanding som med redusert såmengde kan benyttes som fangvekst. Raigras er lett å etablere, klar til å ta over når hovedkulturen er høsta. Blandingen hindrer erosjon, samler næring og karbon. Dekker godt mot ugras, og kan konkurrere med hovedkulturen hvis det brukes for stor såmengde. Overvintrer godt.
FKnr 32834 - 25 kg.
Vårsådd 0,6-0,8 kg 30-45
Hvitkløver 10  
             
SPIRE Raigras-hundegras            
Flerårig raigras 50   Engfrøblanding for undersåing om våren. Hindrer erosjon og smaler næring og karbon. Overvintrer godt og bør årpløyes.
FKnr 32825 - 10 kg.
Vårsådd 0,6-0,8 kg 35-50
Hundegras 50  

Pollinatorstriper

Innhold Vekt-% Frø-% Beskrivelse Såtid Såmengde Ca pris pr da
SPIRE Insektvenn            
Rødsvingel 45   SPIRE Insektvenn er sammensatt av flerårige grasarter, ett- og flerårige kløverarter, honningurt, sikori, lucerne og tiriltunge. Blodkløver og honningurt er ettårige og gir god blomstring i såingsåret, men vil ikke overvintre til neste år. Rød- og hvitkløver, lucerne, sikori og tiriltunge er flerårige og vil blomstre lite i såingsåret, men er attraktive for insekter de påfølgende årene. Frøblandingen gir ett insektvennlig plantebestand over flere år.
FKnr 32510 - 5 kg.
På våren 2-3 kg 150-225
Engkvein 5  
Rødkløver 10  
Hvitkløver 10  
Blodkløver 10  
Honningurt 10  
Lucerne 5  
Tiriltunge 5  
             
SPIRE Blomsterblanding DK            
Div blomsterarter     Blomsterblanding DK for insekter er sammensatt av 17 ulike ettårige arter – velkjente fra hagedyrking. De er brukt som utplantingsplanter i lange tider. Blandingen gir et langvarig, fargerikt blomsterflor som er svært dekorativt. De første artene vil blomstre etter ca 8 uker og blomstringen fortsetter til frosten.
FKnr 32509 - 1 kg.
På våren 2-3 kg 1400-2100
             
SPIRE FV Sommer allsidig            
Flerårig raigras 35 34 Meget artsrik blanding som dekker godt mot ugras. Brukes etter tidligkulturer av potet og grønnsaker. Delvis overvintrende. Pollinatorvennlig. Hele 11 ulike arter fordelt på 6 plantefamilier.
FKnr 32506 - 10 kg.
På våren 2,5-3 kg 125-150
Honningurt 10 5
Blodkløver 10 7
Perserkløver 10 16
Oljereddik 5 1
Hvitkløver 5 16
Aleksandrinekløver 5 3
Fôrraps 5 2
Sikori 5 10
Oljedodre 5 5
Bokhvete 5 1
Blomstereng robust   Beskrivelse Såtid Såmengde Ca pris pr da
Rødvingel 45 Blomstereng robust er en norsk flerårig blanding sammensatt av grasarter og gode insektplanter. Blomsterplantene er samlet inn i Sør-Norge og videre oppformert. Frøblandingen gir en insektvennlig plantebestand over flere år, men det vil være begrenset blomstring i såingsåret. FKnr 31645 - 1 kg På våren 2-3 kg 3400-5100
Engkvein 5
Rødkløver 3
Hvitkløver 5
Prestegrage 6
Knoppurt 16
Rundbelg 11
Karve 9
           

Grasstriper/grasdekte vannveier

Innhold Vekt-% Beskrivelse Såtid Såmengde Ca pris pr da
SPIRE Surfôr/beite vintersterk          
Timotei Lidar 25 Vintersterk surfôr/beiteblanding som også egner seg godt for grasstriper og grasdekte vannveier.
FKnr 32842 - 10 kg.
På våren 1,5-2,5 kg 115-190
Timotei Grindstad 30
Engsvingel Vinjar 20
Engrapp Knut 15
Hvitkløver Edith 10
           
Plenfrø sport          
Engrapp 50 Plenfrøblanding som også egner seg godt til grasstriper og grasdekte vannveier. God slitestyrke etter etablering.
FKnr 31674 - 25 kg.
På våren 1,5-2,5 kg 130-220
Rødsvingel 40
Flerårig raigras 10
           
SPIRE Insektvenn          
Rødsvingel 45 SPIRE Insektvenn er sammensatt av flerårige grasarter, ett- og flerårige kløverarter, honningurt, lucerne og tiriltunge. Blodkløver og honningurt er ettårige og gir god blomstring i såingsåret, men vil ikke overvintre til neste år. Rød- og hvitkløver, lucerne og tiriltunge er flerårige og vil blomstre lite i såingsåret, men er attraktive for insekter de påfølgende årene. Frøblandingen gir ett insektvennlig plantebestand over flere år.
FKnr 32510 - 5 kg.
På våren 2-3 kg 150-225
Engkvein 5
Rødkløver 10
Hvitkløver 10
Blodkløver 10
Honningurt 10
Lucerne 5
Tiriltunge 5

Annet

Innhold Vekt-% Frø-% Beskrivelse Såtid Såmengde Ca pris pr da
SPIRE Pionerblanding            
Italiensk raigras 20 38 Spesialblanding for å bedre jordstruktur. Vekstene løser opp jorda og tilfører grønngjødsling.
FKnr 31789 - 25 kg.
På våren 4-7 kg 160-280
Vintervikke 45 6
Honningurt 20 28
Blodkløver 15 28

 

Oversikt over reinfrø som kan brukes til fangvekster

Nummer i rutene angir FKnr.

Art Plantefamilie 5kg 10kg 25kg Storsekk
Aleksandrinekløver Erteblomstf.   32111    
Blodkløver Erteblomstf.   32116    
Blålupin Erteblomstf.     32118  
Bokhvete Slireknef.     32117  
Bygg Grasf.       Flere alt
Daikonreddik Korsblomstf.   32300 32306  
Engsvingel Grasf.   31127    
Fôrert Erteblomstf.     30540  
Fôrreddik Korsblomstf.   32160    
Fôrvikke/sommervikke Erteblomstf.     30582  
Havre Grasf.       Flere alt
Honningurt coat Rubladf.   32128    
Hundegras Grasf.   31219    
Hvitkløver storbladet Erteblomstf. 31971      
Hvitkløver småbladet Erteblomstf. 31970      
Lin Linf. 32148      
Luserne Erteblomstf. 30891      
Perserkløver Erteblomstf. 32103      
Raigras, flerårig Grasf.     30528  
Raigras, italiensk Grasf.     30448  
Raigras, westerwoldsk Grasf.     30407  
Rug til beite Grasf.     31802 31807
Rødkløver Erteblomstf. 30817      
Sikori Kurvplantef. 31157      
Solsikke Kurvplantef. 31268   32169  
Strandsvingel Grasf.     31540  
Timotei Grasf.   31065    
Tiriltunge Erteblomstf. 30961      
Vinterert Erteblomstf.     32152  
Vintervikke/lodnevikke Erteblomstf.     32151  
Åkerbønne Erteblomstf.       Flere alt