22.10.2019 | Håvard Simonsen

– Vi må jobbe med naturen, ikke mot. Her er det mye moldfattig jord og vi trenger å tilføre organisk materiale. Derfor er jeg veldig interessert i fangvekster og etteravgrøder, sier Dave Eggum. Han overtok hjemgården på 750 dekar for sju år siden og driver totalt 1500 dekar planteproduksjon nær Vormsund i Akershus.

– Det er drevet med redusert jordarbeiding her på gården i 30 år, men uten grøfting på den planerte leira var det ingen suksessoppskrift. Jeg har derfor vært opptatt av særlig to ting for å bedre jordstrukturen. Vi må fôre livet i jorda ved å tilføre mer organisk materiale og jord må grøftes. Fra 2014 til 2016 nygrøftet vi 500 dekar og reparerte gamle grøfter på 250 dekar. Planen er å systematisk grøfte også dette arealet i løpet av de neste tre årene, sier Eggum.

 
ORGANISK: Eggum gjør mye for å forbedre jordstrukturen med fangvekster og etteravgrøder.
Her med reddik og vikker i stubben.

Et hardt liv

Eggum byttet ut den gamle rene såmaskinen med en brukt Väderstad Rapid i 2014. Med denne sår han sitt eget areal og ytterligere 5-700 dekar for andre.

– Maskinen går dermed over 2 000 dekar i året og jeg sår mange forskjellige vekster med den. Jeg har mellompakker og to rader med skåler, samt sloddeplanke som det sjelden er behov for å bruke, forteller Eggum. Rapiden, som er en 2009-modell, har nå gått 14 000 dekar.

For det meste jordarbeider Eggum med stubbharv før såing. I høst har han lånt en Väderstad Swift av en kollega, og vurderer selv å anskaffe en Väderstad Carrier.

– Jeg sår også rett i pløgsla hos en som driver økologisk, og det går fint, forteller han.

Eggum sår med en John Deere 8520T beltetraktor, som kommer godt med i det bakkete landskapet.

– Du kjenner at maskinen henger etter i pløgsla og i de lange bakkene, men det går unna, så Rapiden lever et hardt liv. Jeg er imidlertid nøye med å se etter, smøre og vedlikeholde, men er imponert over maskinen. I løpet av de 14 000 dekarene har det røket ett lager i en av skålene som jeg nå skifter. Dette er virkelig en solid maskin. Jeg kommer neppe til å få igjen en såmaskin som jeg blir så fornøyd med, smiler Eggum.

Egne «patenter»

Eggum bruker Rapiden til korn, erter, raps både vår og høst, fangvekster og gjenlegg i grasdekte vannveier, og har virkelig testet ut allsidigheten til Rapiden. Han har ikke originalt startgjødsel- eller småfrøaggregat på maskinen. I stedet har Eggum selv laget og montert et opplegg for flytende startgjødsel og han har konstruert sin egen «patent» for såing av raps.

Den flytende gjødsla sendes fra en fronttank på traktoren til et system med blant annet rustfrie og syrefaste rør, som Eggum har fått tak i fra oljebransjen. På hver sålabb har han sveiset et grenrør som legger gjødsla i overkant av såfrøet. Høstrapsen sår han i hver tredje labb som gir en radavstand på 37,5 cm. Her har han brukt 110 mm pvc-rør som er tilpasset åpningen ned mot utmatervalsen i bunnen og hengt opp i en trestang i toppen av såkassa. Slik kan han fylle raps (eller andre såvarer om ønskelig) i rørene samtidig som han kan ha frø til fangvekster/etteravgrøder i resten av såkassa. Da går det ut raps i åtte og annet frø i de øvrige 16 sålabbene.

SÅPATENT: Eggum har montert et rapsrør til hver tredje sålabb, og kan fylle såkassa med fangvekster eller annet frø som sås i de øvrige labbene. (Foto: Dave Eggum)

– Det tok meg om lag en dag å lage «raps-patenten» og jeg brukte den for første gang i høst. Da hadde jeg med hvitkløver i såkassa i tillegg til rapsen. Metoden fungerte veldig fint, sier Eggum, som anslår at det tar ca. en halvtime å montere rørene i såkassa.

GJØDSELPATENT: Eggum har montert sitt eget system for flytende startgjødsel.

Spesialbehandler vendeteigen

– Jeg er opptatt av å være perfeksjonist, medgir Eggum. Han kjører sine John Deere-traktorer med autostyring, og røper et knep som har vist seg vellykket i våronna.

– Arealene ligger som oftest i stubb gjennom vinteren. Med AutoTrac-systemet lager vi en fiktiv (indre) vendeteig når vi kjører våronn. Først harver og sår vi innenfor den fiktive vendeteigen. Da kan vi snu i stubbåkeren på den egentlige vendeteigen med såmaskinen. Når såmaskinen kjører ut av jordet, kommer vi inn igjen med harva og harver ferdig den endelige vendteigen, som så sås til slutt. Jeg har også begynt å så i teiger ved at jeg først sår alle rader der jeg legger kjørespor. På denne måten har jeg redusert vendeteigen fra 30 til 24 meter, som for øvrig passer til bredden på sprøyta, forteller Eggum.

Fram i tid vurderer han å gå over til seks meter såmaskin og tresker med sju meter skjærebord.

– Kommer jeg dit, vil jeg gå over til faste kjørespor. Det er liksom drømmen, sier den entusiastiske planteprodusenten, som er godt fornøyd med kornåret 2019.

RAPS: Dave Eggum konstaterer at rapsplantene har etablert seg godt i høst, men er bekymret for ugraset.