Planteproduksjon

Aktuelle fagartikler

Gjødselprisene ned drøyt 10 prosent
Lettare i bakkane med PTG
Stadig flere rundballer med gjenvunnet plast
Nytt gjødselår
Disse bøndene skal dyrke korn til klimabrød
Tegn samhandlingsavtale med Felleskjøpet
Høstsådde vekster har stort avlingspotensiale
Vekstregulering og behandling av sopp i korn
Slik gjødsler du åker og eng i vekstsesongen
Ugras- og ugrasstrategi i år?
Stadig flere fornyer enga uten jordbearbeiding
Nye plantevernprodukter og endringer 2024
Inviterer til nasjonal innsamling av storsekker
Tips til gjødsling av åker og eng
Ny tørråtestrategi
Hønsehirse – et økende problem
Litt mer gulrot i år - med værgudene og Felleskjøpet på laget
Våronn i høstkornet
Graset er en kjemperessurs
Best på radkultur og dokumentasjon
Sparte 21 000 på ett skifte
Bendik er klar til sesong
Det lønner seg å vanne havren
Doblet salget av fangvekster
Duplosan D –  nytt ugrasmiddel i alle kornarter
Vårsådde fangvekster
Sikre deg plantevernmidler til sesongen
Grupperådgiving med avlingsprognoser
Predikerer kornavlinga med kunstig intelligens
Gjødselprisen ned nesten 10 prosent
En tredjedel har fått pristrekk på kornet
Styrker satsingen på husdyrgjødsel
Intensivt jordbruk trenger mer innsikt
Høstemaskinen fra Dewulf går så det suser
Middel mot rotter og mus
Viktige råd foran årets kornhøst
Gjødsel for høsten 2023 og våren 2024
Høsthvete på direkten?
Oppnå bedre resultater med en fuktighetsmåler
Mye å spare på presisjonsgjødsling
Såing av ettervekst før 1. august, Felleskjøpet med god tilgang på aktuelle såvarer
Plansilo krever god tildekking
Potetbønder som påvirker
Tørke i sør, mye regn i Trøndelag
Fangvekstar gjerast enkelt i CropPLAN
Prisen på Fullgjødsel går ned
Kapasitet til å vente på laglig jord
Ugraskamp i gjenlegg – investering for ei langvarig eng
Dyrkingsråd blomstereng
Presisjon for plantevern

Betalingspartnere