0

Planteproduksjon

Artikler plantekultur

Kalk – basis for økologisk planteproduksjon Kalk – basis for økologisk planteproduksjon

Økologi bygger på at en har særlig fokus på å tilrettelegge for livet i jorda, som i sin tur sørger for omdanning av planterester til ny plantenæring (mineralisering). ... Les mer

Organisk gjødsel til økologisk dyrking Organisk gjødsel til økologisk dyrking

Organisk gjødsel sikrer god næringsforsyning på skifter som ikke tilføres husdyrgjødsel. To produkter med høyere nitrogeninnhold har på kort tid blitt populære. ... Les mer

Endra priskurve for matkveite og bygg Endra priskurve for matkveite og bygg

Norske Felleskjøp reduserer basispris på matkveite og hever prisen på bygg for å ta ut avtalt målpris. ... Les mer

Årets plantevernnyheter Korn Årets plantevernnyheter Korn

I år kommer to nye frøugras-midler i korn som begge inneholder det aktive stoffet diflufenikan (DFF). I tillegg kommer vi til å ta inn en begrenset mengde av ugrasmiddelet, Mustang Forte. ... Les mer

Plantevernkatalogen 2020 Plantevernkatalogen 2020

Plantevernkatalogen er igjen oppdatert med nye produkter, endringer og info om produkter som utgår. ... Les mer

Lurer du på noe?

Ring 72 50 50 50
Kontakt oss