Planteproduksjon

Vårkorn 2019: Felleskjøpet har dyrkingsrådene av Finn Bjørnå, fagsjef plantekultur Vårkorn 2019: Felleskjøpet har dyrkingsrådene

Tid for såkorn. Felleskjøpet har et bredt sortiment av vårkorn. Dyrkingsrådene som er utarbeidet gir detaljert informasjon om sortens kvalitets- og dyrkingsegenskaper og hjelper deg å velge riktig såkorn. Flere dyrkingsråd er under utarbeiding. ... Les mer

Lurer du på noe?

Ring 72 50 50 50
Kontakt oss

Artikler plantekultur

Høstraps, bestillingsfrist såfrø og gjødsel Høstraps, bestillingsfrist såfrø og gjødsel

Kanskje ble det sådd så mye som 25.000 daa høstraps i fjor høst. Det har vært mange gule, flotte åkere å se. I Felleskjøpet er vi forberedt på at mange skal så denne høsten også. ... Les mer

YaraMila Høst YaraMila Høst

YaraMila Höst er utviklet i Sverige til grunngjødsling i høstkorn. Norske kornprodusenter kan kjøpe den av Felleskjøpet. Bestillingsfrist 28. juni. ... Les mer

Tørråte- og soppbekjempelse i potet Tørråte- og soppbekjempelse i potet

Potetriset kan angripes av flere forskjellige sykdommer i fuktig vær. Tørråte er den viktigste sykdommen. Andre sykdommer som kan angripe er tørrflekksjuke, storknolla råtesopp og svartprikk. ... Les mer

Hvor smått kan såkorn være? Hvor smått kan såkorn være?

Sommeren 2018 var svært tørr og varm. Det resulterte i små avlinger og smått korn. Det er da naturlig å stille seg spørsmålet «Hvor smått kan såkorn være?». For å få svar på dette har Felleskjøpet sammen med NIBIO gjort undersøkelser som belyser dette. ... Les mer

Spørreundersøkelse overvintring høstkorn Spørreundersøkelse overvintring høstkorn

Variabel overvintringen for høstkornet sist vinter. Vi leter fortsatt etter årsaker og trenger data fra dere dyrkere. Sett av 5-10 min. og delta i spørreundersøkelsen. ... Les mer