Planteproduksjon

Gjør deg klar! Bestill innsatsmidler tidlig, så får du varene levert i tide til våronna

Aktuelle fagartikler

Norsk matkorn kan dekke det norske matkornbehovet
Opti NS 27-0-0 (4S) tilbake på markedet
Kalking – for best mulig utnyttelse av avlingspotensial
Den godt forberedte har alltid flaks
Nå venter vi på priser
Vårkornsorter for de neste årene
Ta vare på rundballepressa
Dewulf var en het potet under Potato Scandinavia
Jamn ut forskjellane med kalken
Tar vare på såkornet
Klimakalkulatoren – godt for klima og lommeboken
Unikt nordisk samarbeid skal minske klimaavtrykket fra landbruksplast med 30 prosent
Resirkulert plast gjør det bra
Ugrassprøyting i høstkorn om høsten
Høstsådde vekster
Nyhet i gras- og kornproduksjon - NPK 27-2-4 (3S)
Ensilering av fisk
CREDIT® XTREME – den nye innovative løsningen mot kveke
Gjødselskifte for god jordhelse og god avling
Poteten betaler for bladgjødsel og biostimulanter
Tørrflekksjuke og tørråte i potet
Etablering av fangvekster må tilpasses sesongen
Tildelingsfiler er ingen heksekunst
Krigen mot ugraset
Salgsstart høstkorn
Høstkorn og høstraps
Ensilering av gras; hva er mest lønnsomt?
Prøv kalk, ny sort eller økohavre!
Balaya© – nytt soppmiddel i korn
Grovfôret er det norske landbrukets viktigste ressurs
Korndyrking i Viken og Hedmark - sprøytestrategier, kalking og bladgjødsling
Presenninger for nullrute
Går for mathvete og sprer mer møkk i enga
Nye plantevernprodukter og endringer
Høgt innhold av fett og protein i mjølka lønner seg
Ta gjenlegget av enga på alvor
Kalking - mulighet for best mulig utnyttelse av avlingspotensial
Agronomi og presisjon er viktigere enn noen gang
SPIRE Surfôr Fiber
TrioWrap Loop- nytt bærekraftig alternativ som har overbevist!
Organisk gjødsel med enda bedre brukeregenskaper
Nå bestemmes vårgjødslinga til høstrapsen
Betaler poteten for bladgjødsel og biostimulanter?
Spart verden for 200 tonn kjemisk beis
Middel mot rotter og mus
Verdens gjødselpriser stiger – hvorfor det?
Ti år med åkerbønner
CropPLAN - produserer meir og betre
Slik lykkes du med nedsviing
Gode lysforhold avgjørende for vekstavslutning av potet

Betalingspartnere