0

Planteproduksjon

Kundeservice

72 50 50 50 Mandag - fredag: 08.00 - 16.00
Til hovedside kontakt oss

Artikler plantekultur

Våronn i høstkornet Våronn i høstkornet

Store arealer ble tilsådd med høstkorn i fjor høst. Det er vanskelig å vurdere hva som skal gjøres når overvintringa har vært dårlig, særlig når den i tillegg er variabel. ... Les mer

SPIRE Resåing - ny frøblanding SPIRE Resåing - ny frøblanding

Dette er en nykomponert spesialblanding beregnet på å så inn i tynn eng eller i eng med overvintringsskader – og som skal gi avling i såingsåret. ... Les mer

Mindre buffersoner med avdriftsreduserende dyser Mindre buffersoner med avdriftsreduserende dyser

Mattilsynet opererer nå med ulike avstandskrav til vann avhengig av hva slags dyser du bruker. Bruker du avdriftsreduserende dyser kan buffersonen reduseres med opptil 90 prosent. ... Les mer

Tonnvarekreditt Tonnvarekreditt

Tonnvarekreditt er en fleksibel løsning for deg som kjøper gjødsel, såkorn, ensileringsmidler eller plantevernmidler. ... Les mer

Fangvekster fra Felleskjøpet Fangvekster fra Felleskjøpet

Den ideelle fangveksten er: lett å etablere, tar vare på næring, beskytter mot erosjon, hemmer ugras, bedrer moldinnhold, bedrer jordstruktur, konkurrerer ikke med hovedkulturen, lager ikke problemer for påfølgende kultur, oppformerer ikke sjukdommer. ... Les mer

Legg til snarvei på hjemskjerm?