Planteproduksjon

Aktuelle fagartikler

Resirkulert plast gjør det bra
Ugrassprøyting i høstkorn om høsten
Høstsådde vekster
Nyhet i gras- og kornproduksjon - NPK 27-2-4 (3S)
CREDIT® XTREME – den nye innovative løsningen mot kveke
Gjødselskifte for god jordhelse og god avling
Poteten betaler for bladgjødsel og biostimulanter
Tørrflekksjuke og tørråte i potet
Etablering av fangvekster må tilpasses sesongen
Tildelingsfiler er ingen heksekunst
Krigen mot ugraset
Salgsstart høstkorn
Høstkorn og høstraps
Ensilering av gras; hva er mest lønnsomt?
Nytt gjødselår
Prøv kalk, ny sort eller økohavre!
Balaya© – nytt soppmiddel i korn
Grovfôret er det norske landbrukets viktigste ressurs
Korndyrking i Viken og Hedmark - sprøytestrategier, kalking og bladgjødsling
Presenninger for nullrute
Går for mathvete og sprer mer møkk i enga
Nye plantevernprodukter og endringer
Høgt innhold av fett og protein i mjølka lønner seg
Ta gjenlegget av enga på alvor
Kalking - mulighet for best mulig utnyttelse av avlingspotensial
Agronomi og presisjon er viktigere enn noen gang
SPIRE Surfôr Fiber
TrioWrap Loop- nytt bærekraftig alternativ som har overbevist!
Organisk gjødsel med enda bedre brukeregenskaper
Nå bestemmes vårgjødslinga til høstrapsen
Betaler poteten for bladgjødsel og biostimulanter?
Spart verden for 200 tonn kjemisk beis
Middel mot rotter og mus
Verdens gjødselpriser stiger – hvorfor det?
Ti år med åkerbønner
CropPLAN - produserer meir og betre
Slik lykkes du med nedsviing
Gode lysforhold avgjørende for vekstavslutning av potet
Hvilken vårhvete skal vi velge i 2023?
Bærekraftig potetproduksjon under midnattssola
Større fôrproduksjon med norske ressurser
Oppnå bedre resultater med en fuktighetsmåler
Beskytt fullfôret mot varmegang i sommer
Trailer-sprøyter inntar Hedmarken
Bladgjødsling gir meravling
Åkerbønne og ugrasbekjempelse
Økning i Fullgjødselprisene
Ugraskamp i gjenlegg – investering for ei langvarig eng
Eventyrlige høstrapsavlinger motiverer
Få maks ut av enga!

Betalingspartnere