Planteproduksjon

Vårkorn 2019: Felleskjøpet har dyrkingsrådene av Finn Bjørnå, fagsjef plantekultur Vårkorn 2019: Felleskjøpet har dyrkingsrådene

Tid for såkorn. Felleskjøpet har et bredt sortiment av vårkorn. Dyrkingsrådene som er utarbeidet gir detaljert informasjon om sortens kvalitets- og dyrkingsegenskaper og hjelper deg å velge riktig såkorn. Flere dyrkingsråd er under utarbeiding. ... Les mer

Lurer du på noe?

Ring 72 50 50 50
Kontakt oss

Artikler plantekultur

Gjødsling når høstkornet sås? Gjødsling når høstkornet sås?

Bør høstkorn gjødsles når det sås? I tilfelle hvor mye, og med hva slags gjødsel? Hvilke svar gir norske forsøk? ... Les mer

Kornguiden 2019/2020 Kornguiden 2019/2020

Kornguiden for sesongen 2019/20 er nå klar. Kornguiden viser Felleskjøpets kjøpsbetingelser og krav til kvalitet samt dokumentasjon ved levering og salg av korn for sesongen 2019/20. Kornguiden viser også Felleskjøpets gjeldende pristilbud i markedet. ... Les mer

Presis gjødselspredning Presis gjødselspredning

Nitrogen (N) er overlegent det «driftsmidlet» som sterkest påvirker avlingsmengde- og kvalitet. Inntektspotensialet i høstkornåkrene forvaltes best ved jevn og behovstilpasset nitrogengjødsling. ... Les mer

Mye gras, hva gjør man så Mye gras, hva gjør man så

Denne sesongen ser så langt ut til å bli raka motsetningen til fjoråret. Det er mye gras over store deler av landet. ... Les mer

Gode tilbud på såkorn av bygg! Gode tilbud på såkorn av bygg!

Felleskjøpet har sommerkampanje på overlagret såkorn av bygg. Det er kampanje både på 6-rads og 2-radsbygg. Sortene som er på kampanje har gode dyrkingsegenskaper og har vist stort avlingspotensiale. ... Les mer