0

Planteproduksjon

Artikler plantekultur

Høstkorn Høstkorn

Høstkorn har større avlingspotensiale enn vårkorn. Men en er avhengig av god overvintring. Skal du lykkes med høstkorn bør du planlegge: Sørg for å ha gode forgrøder og skifter som er frie for kveke og annet problemugras. Ved å klikke på linkene får du me ... Les mer

Man høster det man sår! Man høster det man sår!

Har avlingsnivået vært skuffende i år bør man vurdere hvorvidt enga bør fornyes i høst. Høstsåing av engfrø er en metode som har vært praktisert over hele landet og er vurdert som mulig alternativ til vårsåing. ... Les mer

Høstkorn fra Felleskjøpet Høstkorn fra Felleskjøpet

Felleskjøpet har et godt utvalg av høstsådde vekster. Det er noe begrenset tilgang på noen sorter, så bestill tidlig! ... Les mer

Høstgjødsling til høstkorn Høstgjødsling til høstkorn

Bør høstkorn gjødsles når det sås? I tilfelle hvor mye, og med hva slags gjødsel? Hvilke svar gir norske forsøk? ... Les mer

Så bra. Det funker! Så bra. Det funker!

(14.07.20) – Tar du sjansen på å prøvestarte? – Hvis det går gæli, må du ut å skru! Daglig leder Magnus Talberg i Østfoldkorn utfordret Landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad til å teste det nye kornmottaket i Sandesund til 120 millioner. ... Les mer

Lurer du på noe?

Ring 72 50 50 50
Kontakt oss

Legg til snarvei på hjemskjerm?