Planteproduksjon

Unngå å komme i vårknipa – kjøp Islandsk grovfôr nå! av Rune Lostuen, Produktsjef drøvtygger i Felleskjøpet Agri Unngå å komme i vårknipa – kjøp Islandsk grovfôr nå!

Felleskjøpet Agri, Tine og Nortura tok sommeren 2018 initiativ til å importere 30 000 rundballer med høyensilasje/grovfôr fra Island. Det å kjøpe grovfôr fra et trygt område med lik dyrehelse som i Norge var viktig. ... Les mer

Vårkorn 2019: Felleskjøpet har dyrkingsrådene av Finn Bjørnå, fagsjef plantekultur Vårkorn 2019: Felleskjøpet har dyrkingsrådene

Tid for såkorn. Felleskjøpet har et bredt sortiment av vårkorn. Dyrkingsrådene som er utarbeidet gir detaljert informasjon om sortens kvalitets- og dyrkingsegenskaper og hjelper deg å velge riktig såkorn. Flere dyrkingsråd er under utarbeiding. ... Les mer

Lurer du på noe?

Ring 72 50 50 50
Kontakt oss

Artikler plantekultur

Hvordan står det til med høstkornet? Hvordan står det til med høstkornet?

Det ble sådd rekordstore arealer med høsthvete. Disse vårdagene vil vise hvordan de har klart seg gjennom vinteren. ... Les mer

Tripali - Nytt ugrasmiddel i korn Tripali - Nytt ugrasmiddel i korn

Nylig ble ugrasmidlet Tripali™ godkjent i Norge. Tripali er et allsidig frøugrasmiddel som inneholder tre aktive stoffer og er godkjent i alle kornarter. ... Les mer

Redusert pris på sekkekalk og nyheten Agri Calciprill Redusert pris på sekkekalk og nyheten Agri Calciprill

Vi har redusert våre priser betydelig på sekkekalk på grunn av endret logistikk. Vareutvalget er bredt som tidligere. I tillegg har vi nyheten Agri Calciprill, en kvikk-kalk som er aktuell i regenerativt landbruk og som kalsiumkilde til blant annet potet. ... Les mer

Krittkalk som kalsiumgjødsel! Krittkalk som kalsiumgjødsel!

Agri Calciprill er en interessant kalsiumkilde som kan bidra til god kvalitet og lagringsevne i potet og rotgrønnsaker. Den vil samtidig gi en viss pH-effekt. ... Les mer

CropSAT – kan skape økt verdi i høstkornet CropSAT – kan skape økt verdi i høstkornet

Hver uke tas det satellittbilder av gården din, og disse bildene kan benyttes til å utarbeide biomassekart på skiftene. Tjenesten er gratis og biomasse-kartene kan gi deg mye informasjon om vekstvilkårene rundt på feltet. ... Les mer