Planteproduksjon

Aktuelle fagartikler

Litt mer gulrot i år - med værgudene og Felleskjøpet på laget
Våronn i høstkornet
Graset er en kjemperessurs
Best på radkultur og dokumentasjon
Sparte 21 000 på ett skifte
Bendik er klar til sesong
Det lønner seg å vanne havren
Doblet salget av fangvekster
Duplosan D –  nytt ugrasmiddel i alle kornarter
Vårsådde fangvekster
Sikre deg plantevernmidler til sesongen
Grupperådgiving med avlingsprognoser
Predikerer kornavlinga med kunstig intelligens
Gjødselprisen ned nesten 10 prosent
En tredjedel har fått pristrekk på kornet
Styrker satsingen på husdyrgjødsel
Intensivt jordbruk trenger mer innsikt
Høstemaskinen fra Dewulf går så det suser
Middel mot rotter og mus
Viktige råd foran årets kornhøst
Gjødsel for høsten 2023 og våren 2024
Høsthvete på direkten?
Nye strategier i tørråtebekjempelsen for å unngå resistens
Oppnå bedre resultater med en fuktighetsmåler
Mye å spare på presisjonsgjødsling
Såing av ettervekst før 1. august, Felleskjøpet med god tilgang på aktuelle såvarer
Plansilo krever god tildekking
Potetbønder som påvirker
Tørke i sør, mye regn i Trøndelag
Fangvekstar gjerast enkelt i CropPLAN
Ugrassprøyting når det er tørt?
Prisen på Fullgjødsel går ned
Salgsstart høstkorn
Kapasitet til å vente på laglig jord
Ugraskamp i gjenlegg – investering for ei langvarig eng
Dyrkingsråd blomstereng
Presisjon for plantevern
Følg sesongen med våre «Väderstad-bønder»
Mange gode grunner for å ta i bruk ensileringsmidler
Gjødsling til våronna
Bærekraft handler om økonomi
Bier og blomster
Kortreist teknologi gir gevinst for bonden
Et godt gjenlegg   – grunnlaget for gode grovfôravlinger i flere år framover
Gjødsling av høstkorn
I år kan du dyrke en helt ny jordbærsort
Valg av såfrø til eng
Våronn er i gang
-Alt vi bruker til grønnsaksproduksjon er levert av Grønt Maskin
YaraVita bladgjødsling lønner seg over tid

Betalingspartnere