Planteproduksjon

Aktuelle fagartikler

Salgsstart høstkorn
Kapasitet til å vente på laglig jord
Tonnvarekreditt
Ugraskamp i gjenlegg – investering for ei langvarig eng
Dyrkingsråd blomstereng
Presisjon for plantevern
Følg sesongen med våre «Väderstad-bønder»
Mange gode grunner for å ta i bruk ensileringsmidler
Gjødsling til våronna
Bærekraft handler om økonomi
Bier og blomster
Kortreist teknologi gir gevinst for bonden
Ta gjenlegget av enga på alvor
Gjødsling av høstkorn
I år kan du dyrke en helt ny jordbærsort
Valg av såfrø til eng
Våronn er i gang
Våronn i høstkornet
-Alt vi bruker til grønnsaksproduksjon er levert av Grønt Maskin
YaraVita bladgjødsling lønner seg over tid
Fangvekstsortiment
– Tilgjengelighet er det viktigste for produsentene
Gode erfaringer fra havreåret 2022
Norsk hvete i norske brød
Felleskjøpet styrker sin posisjon innenfor biologiske ensileringsmidler
Åkerbønner – etterspurt av kraftfôrindustrien
Grønsaksteknikk 2022
Caress – vårhvete for norske brød
Norsk matkorn kan dekke det norske matkornbehovet
Opti NS 27-0-0 (4S) tilbake på markedet
Kalking – for best mulig utnyttelse av avlingspotensial
Den godt forberedte har alltid flaks
Nå venter vi på priser
Vårkornsorter for de neste årene
Ta vare på rundballepressa
Dewulf var en het potet under Potato Scandinavia
Jamn ut forskjellane med kalken
Tar vare på såkornet
Klimakalkulatoren – godt for klima og lommeboken
Unikt nordisk samarbeid skal minske klimaavtrykket fra landbruksplast med 30 prosent
Resirkulert plast gjør det bra
Ugrassprøyting i høstkorn om høsten
Høstsådde vekster
Ensilering av fisk
CREDIT® XTREME – den nye innovative løsningen mot kveke
Gjødselskifte for god jordhelse og god avling
Poteten betaler for bladgjødsel og biostimulanter
Tørrflekksjuke og tørråte i potet
Etablering av fangvekster må tilpasses sesongen
Tildelingsfiler er ingen heksekunst

Betalingspartnere