Gjør deg klar til sesong

Har du det du trenger til skuronna? Gjør klar maskiner og utstyr, vi i Felleskjøpet har det du trenger til drifta di,gir gode råd og bistår deg gjerne slik at du er klar i god tid til sesong.

Webinarserie: Lønnsom kornproduksjon - fra dyrking til levering

Det er i grensesnittet agronomikunnskap og utnytting av maskinene du oppnår den gode produksjonsøkonomien. Felleskjøpets spesialister på både agronomi og maskiner deler gladelig sin kunnskap med våre kunder, og har stukket hodene i hop og satt sammen «enkeltepisoder» som har blitt til tre webinarer rettet mot kornbonden.

Se våre webinarer om lønnsom kornproduksjon under


Lønnsom kornproduksjon - webinar 1 av 3, sendt 23. april 2024

Se opptak av de 4 episodene som omhandler temaene jordbearbeiding, direktesåing, fangvekster og grasdekte vannveier og jordpakking og dekkutrustning.

 

Lønnsom kornproduksjon - webinar 2 av 3, sendt 24. april 2024

Se opptak av de 4 episodene omhandler temaene presisjonsjordbruk, farm management, vekstskifte, kalking og bruk av plantevernmidler.

 

Betalingspartnere