Klar til sesong?

Har du det du trenger til skuronna? Er treskeren klar eller burde du hatt en ny, eller noen reservedeler i bakhånd?

Visste du at du kan skrive samhandlingsavtale med oss for levering av kornet ditt nå? 

Vi i Felleskjøpet har det du trenger til drifta di, og bistår deg gjerne slik at du er klar i god tid til innhøsting og høstsåing.

Kornmottak i Felleskjøpet

Her finner du oversikt over våre kornmottak.

 

Gjør deg klar for treskinga


Vi har det du trenger til vedlikehold av din tresker. Ta kontakt med ditt lokale verksted for service og hjelp til klargjøring av treskeren.

Fagstoff om tresking

Guttedrøm med rabatt
Økt kapasitet sikrer mathveten
Kompromissløs tresking med John Deere og Hillmaster
Renhold og oppfølging viktig for Sampo-valget

Tresking og valg av såkorn

Jordbearbeiding og såing

Se vårt utvalg av treskere

Se flere produkter

 

Gjør deg klar for høstsåinga


Vi åpner nå opp for ordreopptak på høstsådde vekster. Utvalget er best nå. Ta kontakt med din salgskonsulent eller kundeservice på tlf. 72505050.

De høstsådde vekstene har stort avlingspotensiale og reduserer arbeidsmengden i våronna – forutsatt at de overvintrer godt. Det er viktig å planlegge slik at plantene blir godt etablert og har de beste forutsetningene før vinteren. Høstraps er det første som skal såes og krever at det allerede er planlagt med en forgrøde som kan høstes tidlig. Høstbygg er en fin forgrøde, men de tidligste vårbyggsortene kan også være aktuelle.

Så høstkorn eller høstraps

Høstkorn og høstraps
Ugrassprøyting i høstkorn om høsten
Tar vare på såkornet
Spart verden for 200 tonn kjemisk beis
Følg sesongen med våre «Väderstad-bønder»

Fangvekster - tar vare på næringa i jorda

Før årets sesong er det også gjort noen forbedringer av eksisterende blandinger, i tillegg til to nye blandinger. Flere av disse møter kravene for å motta tilskudd.

Motivasjonen for å dyrke fangvekster vil variere fra dyrker til dyrker. De kan være agronomiske, miljømessige eller økonomiske. Aller helst en kombinasjon av alle tre. Fordelene med dyrking av fangvekster er mange. De kan binde, frigi og fiksere næringsstoffer, bedre jordstruktur, dekke for ugras, binde karbon og biomasse, hindre erosjon og være føde og leveplass for mikroorganismer, insekter og andre dyr.

Så fangvekster

Følg sesongen med våre «Väderstad-bønder»
Etablering av fangvekster må tilpasses sesongen
Fangvekster fra Felleskjøpet
Fangvekster til bruk i ulike kulturer

Aktuelt redskap til høstsåinga

Tume slitedeler til redskapen

 

Gjør deg klar for rengjøring av fjøset


Grundig vask og desinfeksjon er selve bærebjelken i god biosikkerhet. Det er i denne prosessen du stopper smittestoffer fra å både etablere seg i huset, og fra å overføres til neste innsett, eller pulje. På denne måten legges grunnlaget for friskere dyr, bedre dyrevelferd, og bedre økonomi.

God hygiene er grunnlaget for god biosikkerhet og god dyrevelferd
Biosikkerhet i fjørfehus
Tar du vare på helsa når du vasker husdyrrom?
Desinfeksjonsmidler til husdyrrom

Velg riktig verktøy til rengjøringen

Rengjøringsmidler

Desinfeksjonsmidler til husdyrrom

Betalingspartnere